Hopp til hovedinnhold
/
Foto: Getty Images

10 gode grunner til å studere psykologi

Vurderer du å studere psykologi? Her er 10 gode grunner til hvorfor det er riktig studievalg.

Publisert i Aktuelt om psykologi Tirsdag 24. november, 2015 - 20:48 | sist oppdatert Torsdag 3. mars, 2022 - 11:28

Gå til bachelor i anvendt psykologi

Velg bachelor i anvendt psykologi fordi

  1. Du får en bred innføring i hva psykologi er, hvordan hjernen fungerer og om hvordan vi utvikler oss gjennom livsløpet.
  2. Du lærer om hvordan mennesker er like og ulike og hva som skiller det normale og unormale.
  3. Bachelorgraden har et ferdighetsfokus –uten at det går på bekostning av en akademisk utdanning.
  4. Som en del av graden din kan du velge internship –et eget emne med praksis hos relevant arbeidsgiver. Dette kan bli avgjørende når du skal søke din første jobb!
  5. Du kan bytte fra å være student i Oslo til å være nettstudent etter avtale, ettersom psykologi tilbys både på nett og sted.

Velg psykologi på Oslo Nye Høyskole fordi

  1. Du får dyktige forelesere som gjør det de kan for at du skal lykkes!
  2. Du møter en av Norges hyggeligste studieadministrasjon! (Bare sjekk studentevalueringene opp gjennom årene eller spør en student!)
  3. Du kan engasjere deg i studentdemokratiet, Linjeforeningen for psykologistudenter, sosialkomiteen osv. På en liten høyskole er det lett å bli hørt og ditt engasjement bygger høyskolen!
  4. Attesten du får er avgjørende når du skal ut i arbeidslivet
  5. Du velger en høyskole som utklasser (3. plass) de fleste høyskoler og universiteter når det gjelder indeksen: «undervisning og veiledning» i den nasjonale studentundersøkelsen studiebarometeret.no