Hopp til hovedinnhold
/
Foto: Getty Images

Arver man personligheten til foreldrene sine?

Født sånn eller blitt sånn? Harald Eia stilte i sitt tv-program dette spørsmålet som fikk mye oppmerksomhet. Det er mange som lurer på det samme! For hvor mye av personligheten vår er arv og hvor mye er miljø?

- Skrevet av Cecilie Bjaarstad Angelskår

Publisert i Aktuelt om psykologi Torsdag 21. mai, 2015 - 21:43 | sist oppdatert Torsdag 3. mars, 2022 - 11:17

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ligner jeg på mamma?

Når noen sier at vi ligner på en av våre foreldre i væremåten vår, er dette fordi vi har sett på våre foreldre og tatt etter dem? Altså at mye av personligheten vår er lært, eller er det fordi vi har arvet noen gener som gjør at vi er så like en av våre foreldre? Dette er en av mange spørsmål om arv og miljø som psykologifaget søker å gi svar på. Så hva er da svaret? La oss se litt nærmere på det.

Hva er personlighet?

Når vi snakker om personlighet vil vi ofte beskrive den som at den består av forskjellige psykologiske egenskaper eller trekk som gjør en person til den den er. Det er disse egenskapene eller trekkene som gjør at en person skiller seg fra en annen, for eksempel at noen er innadvendte og andre utadvendte. Tvillingstudier er de studiene som har gitt oss flest svar, og som gjør at vi kan si at noe om at noen psykologiske egenskaper hos mennesker har større grad av arveligheten enn andre egenskaper.

Intelligens og temperament er arvelig!

Intelligens og temperament er to psykologiske egenskaper som vi vet har høy grad av arvelighet. I henhold til intelligens, så snakker vi om at vårt potensiale for intelligens er medfødt, så handler det om hvordan miljøet møter dette potensialet. Et barn som har et godt potensial for intelligens, men som vokser opp i et lite stimulerende miljø vil kanskje ikke få utnyttet sitt medfødte potensial. Temperament handler om hva mange vil tenke på som «lynnet» vårt. Blir vi fort sinte, er vi rolige, innadvendte eller utadvendte? Hos spedbarn ser man tydelig forskjeller i temperament. Noen roer seg raskt, tilpasser seg raskt, mens andre er mer urolige og har vanskeligere for å roe seg ned. Noen barn er aktive mens andre er rolige. Dette er temperamentet vårt. Også her er det miljøet som vil være med å kunne forsterke et medfødt temperament.

Så svaret er enkelt?

..ja, men også komplisert! Personligheten vår er en blanding av både arv og miljø og vi må kunne om begge deler. I psykologifaget har du anledning til å fordype deg mer i dette og mye annet! Derfor er det så spennende og nyttig å studere psykologi.