Hopp til hovedinnhold
/
Foto: Getty Images

Breddehøyskolen med de mest fornøyde studentene

Studiebarometeret avdekker hvor fornøyde studentene er med kvaliteten på studieprogrammene sine. På femte plass som første skole med flere studietilbud (breddeskole) på lista kommer Oslo Nye Høyskole. Og er da den eneste breddeskolen på listens topp-ti når det gjelder studenter som er mest tilfreds med sitt studieprogram.

Publisert i Studentnytt av ONH Torsdag 30. januar, 2020 - 19:49 | sist oppdatert Onsdag 23. mars, 2022 - 10:44

Den landsdekkende studentundersøkelsen er gjort av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Utdanningsinstitusjoner med ett fagområde har flest fornøyde studenter

De mest tilfredse studentene går på utdanningsinstitusjoner med kun ett overordnet studietilbud på bachelor-nivå. NOKUT kaller de monofaglige skoler.

Gjennomsnittlig studenttilfredshet i landet er på 4,1, hvor 5 er best. Med et snitt på 4,5 deler Oslo Nye Høyskole 5. plassen med Fjellhaug internasjonale skole (Teologi) og Norges musikkhøyskole (Musikk). På de fire første plassene kommer Barrat Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Politihøyskolen og Høyskolen for Ledelse og Teologi. Altså kun monofaglige skoler. 

Hva er det da med breddeskolen Oslo Nye Høyskole som gjør at studentene er så tilfredse med sitt studieprogram?

Oslo Nye Høyskole skiller seg ut i toppen som eneste breddeskole

Når man sammenligner alle utdanningsinstitusjoner og data fra alle studieprogram som studiebarometeret måler er det spesielt tre områder Oslo Nye Høyskole gjør det godt på:

Overordnet tilfredshet: Påstand: «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på»: Oslo Nye Høyskole ligger på en 5. plass med et snitt på 4,5. Sammenlignet med institusjoner som tilbyr flere faglige retninger (breddeskoler) er Oslo Nye Høyskole alene på toppen.

Digitalisering: Oslo Nye Høyskole er på 3. plass av samtlige institusjoner når det gjelder indeksen digitalisering med et snitt på 3,9. Kun slått av Arkitekthøyskolen i Bergen og Høyskolen for Ledelse og Teologi (begge er monofaglige). Sammenlignet med institusjoner som tilbyr flere faglige retninger (breddeskolene) ligger Oslo Nye Høyskole på 1. plass

På spørsmålet «Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt» skårer Oslo Nye Høyskole klart best med et snitt på 4,2, sammenlignet med de institusjonene som tilbyr flere faglige retninger (breddeskoler), og ligger på 3. plass av samtlige institusjoner, når man inkluderer de monofaglige.

Undervisning: Oslo Nye Høyskole skårer høyest på indeks undervisning (4,1) sammenlignet med institusjoner som tilbyr flere faglige retninger (breddeskoler)

Rektor på Oslo Nye Høyskole, Cia Dunstrøm, reflekterer rundt resultatet:

- Vi jobber systematisk og målrettet med å utvikle undervisning både for studentene på campus i Oslo og for nettstudenter, forteller hun. -Vi tilbyr en fleksibel studiehverdag som passer dagens studenter, vi har en unik og engasjerende læringsplattform, Qybele, som er i konstant utvikling hvor vi jobber med at studentene skal engasjere seg og blir utfordret til å jobbe med fagstoffet gjennom ulike arbeidsformer. Og ikke minst ansettes det forelesere som er genuint opptatt av å undervise, fortsetter rektor som utdyper:

– Vår fleksibilitet er ganske unik for norske læresteder. Da aller fleste av våre studietilbud tilbys både på campus og som nettstudier. Dette mener vi svarer svært godt på behovet dagens studenter har for å tilpasse studier til en hverdag som ofte inkluderer engasjement andre steder. Vi tar livslang læring på alvor gjennom å øke graden av fleksibilitet.


– Også har vi en fantastisk studieadministrasjon og fagstab. De er engasjerte og positivt dedikert til studentene, og opptatt av å tilby den beste servicen med det lille ekstra. Underviserne våre har en stor vilje til å prøve ut nye undervisningsmetoder både i digitale og fysiske rom, og er tilgjengelige for studentene også utenom undervisning.

Studentene er enige med Studiebarometeret

Også studenter har kommet på banen etter at resultatet ble kjent.
 

– Jeg vil trekke frem det sosiale miljøet. Klassene er noe mindre og det gjør at man blir bedre kjent. Det er trygt og godt. I tillegg er administrasjonen tilgjengelig og imøtekommende.
Fysioterapistudent August Tønnesen:

Om Studiebarometeret: 

  • NOKUT har foretatt en studie om hvor fornøyde studentene er med sine studier og utdanningsinstitusjon i Norge. Denne kalles studiebarometeret og resultatene kan du finne på studiebarometeret.no
  • Nesten 32 000 studenter har svart på undersøkelsen fra så godt som alle universiteter og høyskoler
  • Nesten 1800 studieretninger er med