Hopp til hovedinnhold
/
Oslo Nye Høyskole tilbyr bachelor i freds- og konfliktstudier på nett (Foto: Getty Images)

En bachelor i freds- og konfliktstudier på nett?

Voldelige konflikter preger fortsatt nyhetsbildet. Hvorfor er det så vanskelig å skape fred? Oslo Nye Høyskole tilbyr en bachelorgrad i freds- og konfliktstudier på nett. Graden er for deg som ønsker å forstå hvordan det internasjonale systemet fungerer, hvordan og hvorfor væpnede konflikter oppstår, og hvordan vi kan arbeide for fred.

Publisert i Aktuelt om statsvitenskap og internasjonale relasjoner Søndag 19. april, 2020 - 20:46 | sist oppdatert Onsdag 23. mars, 2022 - 11:17

Gå til studiesiden

Høydepunkter på bachelor i freds- og konfliktstudier

I emner som Innføring i freds- og konfliktstudier,  Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier, Sikkerhetsstudier og  Religion i krig og fred vil du blant annet bli kjent med politikkens mange voldelige sider.

  • I emner som Menneskerettigheter, Konfliktløsning og fredsarbeid og Folkerett, blir du på den andre siden kjent med arbeidet for å gjøre verden tryggere, fredeligere og mer rettferdig.
  • I løpet av graden kan du fordype deg i alt fra nordområdene til Midtøsten, og fra terrorisme til migrasjonsstudier (og mye, mye mer).
  • Vi har fokus på at du skal bli karriereklar mens du studerer hos oss. Vi tilbyr derfor en internship-ordning der du, som en del av ditt studieløp, har mulighet til å få uvurderlig arbeidserfaring hos relevante arbeidsgivere, som Flyktninghjelpen og FNs høykommissær for flyktninger i Genève.

Hva vil det si å studere på nett?

Som nettstudent på Oslo Nye Høyskole følger du samme studieløp som studenter på campus og mottar nøyaktig samme vitnemål etter oppnådd grad. Det første som skjer når semesteret starter er at vi sender vi deg en velkomstmail slik at du kan logge deg inn i e-læringsplattformen din, Qybele.

Du får da tildelt din egen nettlærer, som følger deg gjennom studiet og som du alltid kan sende spørsmål til når det er noe du lurer på. Du får også tildelt din egen kontakt i administrasjonen vår.

Lærer studenter på campus og nett det samme?

Studenter på campus og nett tar de sammen emnene, leser det samme pensum og har like arbeidskrav og eksamener. Hovedforskjellen er at studenter på campus har forelesning i et klasserom, mens nettstudenter har undervisningsvideoer i Qybele. Videoene er tilgjengelig gjennom hele semesteret, så de kan du spille av så mange ganger du vil og på tidspunkt som passer for deg. Det betyr at du ikke trenger å sette av spesielle klokkeslett til digitale forelesninger.

Studieteknikk og skrivekurs

Vi som jobber på Oslo Nye Høyskole har alle vært studenter tidligere og husker godt hvor uvant, nytt og spennende det er å starte et nytt studie. Derfor har vi lagd flere kurs på nett for å hjelpe deg å komme i gang med studiene så godt som mulig.

Så snart du har logget deg inn i Qybele får du tilgang til et kurs i studieteknikk. Her får du hjelp til alt fra å strukturere semesteret ditt, til å lære om hvordan hjernen din best lærer seg nye ting.

Vi har lyst til at du skal bli flink til å skrive akademiske tekster. Derfor må alle våre studenter også ta et eget kurs i akademisk skriving. Kurset er tilgjengelig for deg gjennom hele studietiden din, så du kan bruke det som et oppslagsverk når du skriver.

Arbeidskrav og eksamen

Underveis i semesteret leverer studentene våre inn obligatoriske arbeidskrav. Arbeidet leveres til frister satt av høyskolen og vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav gir deg blant annet mulighet til å øve på de ulike eksamensformene. Når du leverer skriftlig arbeid får du en skriftlig tilbakemelding på hva vi synes du er god til og hva vi synes at du bør øve mer på. Slike arbeidskrav underveis i semesteret er med på å sikre fremdrift i studiet ditt, samt at du unngår «skippertaksarbeid». Vi ønsker å følge deg nært og sørge for at du kommer deg gjennom studiet på en god måte.

Kan jeg studere på deltid?

Nettstudenter kan velge mellom å studere på heltid eller deltid. Du kan for eksempel velge å bruke to år på å fullføre et årsstudium. Flere av våre studenter benytter seg av denne muligheten, som gjør det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv. Dersom det ikke passer å starte å studere på høsten, så har vi ny studiestart for nettstudenter i januar. Da har du lik tid som alle andre til å lese, gjøre arbeidskrav og være klar til eksamen før sommeren.

Meld deg på vårt nyhetsbrev