Hopp til hovedinnhold
/
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Hvordan blir man psykolog?

For å bli godkjent klinisk psykolog i Norge må du ta profesjonsutdanningen i Norge eller tilsvarende utdanning i utlandet. Den eneste sikre veien er den norske profesjonsutdanningen, da Helsedirektoratet aldri forhåndsgodkjenner utenlandske utdanninger.

Publisert i Aktuelt om psykologi av Cia Dunström Mandag 16. februar, 2015 - 21:19 | sist oppdatert Tirsdag 22. mars, 2022 - 15:41

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hva gjør man for å bli psykolog?

Som nevnt i en tidligere blogginnlegg eksisterer det et skille mellom profesjon og masterutdanningen i psykologi.  Aller først er det viktig å spørre deg selv  om det er det du vil bruke psykologikunnskapene dine til. Det finnes mange yrker der psykologisk kunnskap er etterspurt og der du for eksempel kan jobbe forebyggende med psykisk helse og anvende psykologisk teori uten å jobbe som psykolog og “ta syke i kur”. Mange ønsker å bli psykolog, men slett ikke alle kommer gjennom det smale nåløyet. For andre er ikke drømmejobben avhengig av at du har gjennomført profesjonsstudiet eller tatt en klinisk master.  Dette kan du oppnå ved å ta en bachelor- eller mastergrad i psykologi.

Dersom du likevel vil forsøke å bli psykolog for ”å ta syke i kur” er den eneste sikre veien profesjonsstudiet i Norge.

Profesjonsstudiet i Norge

Den eneste sikre veien for å bli klinisk psykolog i Norge er å søke direkte til profesjonsutdanningen i psykologi ved et av landets universiteter. Per dags dato er det Universitetet i Oslo (UiO), Bergen (UiB), Trondheim (NTNU) og Tromsø (UiT) som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi. For å søke på denne utdanningen søker du med de skolepoengene eller konkurransepoengene du har. Hovedtyngden av disse poengene er en omregning av karakterene dine fra videregående. Hvordan du skal regne ut akkurat hvor mange poeng du har, finner du på samordna opptak. Hvor mange poeng du trenger for å komme inn på profesjonsstudiet varierer noe fra år til år, fordi det kommer an på hvordan konkurransen er akkurat det opptaksåret. For å sjekke opptakskravene til de forskjellige universitetene, kan du sjekke utdanning.no: Legg merke til at Universitetet i Bergen ikke har noen opptakskrav, enda, ettersom de nylig har innført direkte opptak basert på karakterer fra videregående skole. Tidligere ble opptak gjort på bakgrunn av prestasjon på årsenhet i psykologi, en løsning de nå altså har gått bort fra.

Klinisk master i psykologi i utlandet

Mange som ikke har kommet inn på profesjonsstudiet i Norge har tatt en klinisk master i utlandet. Dette er en usikker vei, fordi du ikke får noen forhåndsgodkjenning om autorisasjon i Norge. Du vil selvsagt oppnå en mastergrad ved å ta en klinisk master i utlandet, men det betyr ikke at du automatisk får autorisasjon til å jobbe som psykolog i Norge. Helsedirektoratet har i 2016 endret sin praksis for studenter som har kommet hjem etter å ha studert i Ungarn.

Les Helsedirektoratets uttalelser om master i Danmark

Les Helsedirektoratets uttalelser om master i Ungarn 

Etter å ha fullført en bachelorgrad i psykologi kan du søke deg videre til master i utlandet. Tidligere var det mange som blant annet tok klinisk master i Danmark. På grunn av stor pågang av norske studenter som endte i at en del danske studenter selv ikke kom inn på studiet, ble inntakskravene strammet inn. 

Dersom du tar en klinisk master i utlandet er det som nevnt ikke slik at du automatisk blir psykolog. Ettersom psykologtittelen er vernet, må du etter endt utdanning søke om godkjenning av graden fra Helsedirektoratet, tidligere Statens Autorisasjonskontor (SAK) for å kunne jobbe som psykolog hjemme i Norge. Helsedirektoratet bestemmer om du autoriseres som psykolog med en gang, eller om du må jobbe med lisens en periode etter endt utdanning. Profesjonsutdanningen i Norge er 6 år, men i de fleste andre land er det 5 år (bachelor 3 år + master 2 år), noe som gjør at de fleste har måttet jobbe på lisens en periode etter at de har studert i utlandet.

Dersom du -tross usikkerhet- ønsker å søke deg til klinisk master i utlandet er det viktig å sjekke om den veien du velger gir deg autorisasjon som psykolog i det landet du skal studere i. Selv om du har oppnådd autorisasjon i det landet du studerte i er det heller ingen garanti for autorisasjon når du kommer tilbake til Norge. I tillegg kan Helsedirektoratet endre sin vurdering underveis i studieløpet ditt, slik de nå har gjort for studentene som har fullført sin master i Ungarn.

Studenter som ble ferdige med en master i klinisk psykologi fra ELTE i Ungarn våren 2016 har ikke fått lisens eller autorisasjon i Norge. Les Helsedirektoratets uttalelser her