Hopp til hovedinnhold
/
Foto: iStock

Hvorfor bør vi satse på kosthold og ernæring for barn?

Som en grunnpilar i vårt dagligliv står måltider. Maten gir oss energi og livsviktige næringsstoffer, og det å sette seg ned å spise gir rom for sosialt samspill og læring. Mat og måltider er også viktige kulturelle bærere. Barnehager og skoler er unike arenaer for å fremme matglede og gode kostholdsvaner, og gi grunnlaget for god helhetlig helse i voksenårene.

Publisert i Aktuelt om ernæring av Kristine H. Vinje Torsdag 22. mars, 2018 - 14:16 | sist oppdatert Fredag 4. mars, 2022 - 13:43

Se studiet Kosthold og ernæring for barn

Søk studier

Start med barna

Interessen for mat og gleden ved mat og måltider vekkes tidlig. I barnehage- og skolehverdagen er det et stort potensiale for å prøve nye smaker, lære seg å like ulike matvarer og få kunnskap om kosthold. Satsing på barn og unges helse gjennom tilrettelegging for et sunt kosthold og dermed forebygging av overvekt og livsstilsrelaterte sykdommer står sterkere enn noen gang. Dagens helsebilde preges av sykdommer som i stor grad kan forebygges. Dette gjenspeiles også av fokuset i norsk folkehelsearbeid, hvor vi i større grad ønsker å forebygge fremfor å behandle. En viktig suksessfaktor for å møte helseutfordringene vi står ovenfor er derfor å starte med barna.

Morgendagens verdensledere

I tillegg til helseutfordringer, står vi også ovenfor miljømessige utfordringer av betydelig karakter. Å gi barn en forståelse for hvor maten kommer fra, smakfulle råvarer i sesong og kortreist mat er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling der den neste generasjonen vokser opp som nysgjerrige og ansvarlige verdensborgere.

En ubenyttet læringsarena

Ni av ti barn i Norge går i barnehage. Dette gjør barnehagen til en arena av stor betydning for å nå ut til en bred befolkning og påvirke til kollektive gode vaner. Både på verdensbasis og her i Norge er det betydelig sosial ulikhet i helse, som også gjør seg gjeldene for kostholdet. Tiltak som treffer en stor andel av befolkningen er viktige for å utjevne disse forskjellene, og med den høye graden av dekning i barnehage, skole og fritidsordninger er dette læringsarenaer av stor betydning for folkehelsen. Dette trekkes frem i Nasjonal Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021), og i tillegg til at det skal tilrettelegges for gode rammer rundt måltidene og innhold i disse, anbefales det å aktivt bruke mat og måltider som en del av det pedagogiske opplegget. Det vil være betydningsfullt for å fremme trivsel, helse og læring!