Hopp til hovedinnhold
/
(Foto: Getty Images)

Informasjon om koronaviruset og vaksinasjon av studenter

Publisert i Nyheter av ONH Mandag 6. januar, 2020 - 19:13 | sist oppdatert Mandag 28. mars, 2022 - 13:36

Oppdatert 14. januar, 2022

Semesterstart våren 2022

Regjeringen har lettet på tiltakene. Som høyskole er vi ikke lenger pålagt digital undervisning, men kan legge til rette for mer stedlig undervisning.

Pandemien er imidlertid ikke over enda. Vi er fremdeles pålagt å holde oss innenfor smittevernfaglig forsvarlige rammer, med fokus på hygiene, avstandskrav på en meter, samt begrensning i antall deltakere i undervisning og på arrangementer. Dette tar vi selvfølgelig på alvor, slik at det skal være trygt for deg å delta i stedlig undervisning på ONH.

Vi vil fortsette å legge til rette for at all undervisning skal være digitalt tilgjengelig ut januar, men vi vil også gradvis øke den stedlige undervisningen. 

Overgangen tilbake til stedlig undervisning kan være litt ulik for ulike studieprogram. Hva som vil gjelde for deg, vil du få informasjon om fra programansvarlig på ditt program. 

Generelle smittevernråd gjelder fortsatt:

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Vaksiner deg
  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Vi ønsker deg hjertelig velkommen tilbake til stedlig undervisning!

 

Oppdatert 10. desember, 2021

Undervisning og eksamen før jul

Regjeringen innførte nye tiltak 9. desember, som i første omgang skal vare frem til 6. januar 2022 (dvs. i fire uker), men nye tiltak vil vurderes underveis. Vi følger utviklingen nøye. Hva som til enhver tid er gjeldende kan du se på regjeringens nettside

Tiltakene har som hensikt å redusere kontakt mellom folk, men skal samtidig gjøre det mulig å ha noe sosial kontakt slik at vi ikke blir helt isolerte og alene. 

Myndighetene har gitt oss som høyskole en tydelig beskjed om at «Studentene skal på en trygg måte få gjennomført undervisning, obligatoriske kurs og avlagt eksamen. Målet er å unngå forsinkelser i studiene». 

En stor del av eksamenene ved ONH er allerede digitale. De stedlige eksamenene våre er overført til digital plattform der det er mulig. All undervisning som gjenstår for høstsemesteret 2021 er digital der det er mulig. I noen praktiske fag, hvor det ikke lar seg gjøre å oppnå læringsutbyttet for undervisningen digitalt, er det stedlig undervisning hvor strenge smittevernregler praktiseres.

 

Oppdatert 28. juli, 2021

Semesterstart høsten 2021

I tråd med gjenåpningsplanen og Kunnskapsdepartementets anbefalinger, planlegger Oslo Nye Høyskole vanlig undervisning høsten 2021. Dette betyr at vi tilbyr undervisning med fysisk tilstedeværelse på campus. 

Kunnskapsdepartementet gir også unntak fra avstandskrav der det er nødvendig i undervisningen. Vi anmoder likevel alle om å holde avstand i våre lokaler ellers. Generelle smitteverntiltak som å holde seg hjemme dersom man er syk, samt følge god hånd- og hostehygiene, er fremdeles gjeldende. 

 

Oppdatert 01. juni, 2021

Vaksinasjon av studenter 

Oslo kommune har ansvar for å tilby vaksine til de som oppholder seg i kommunen. Dette gjelder også studenter som ikke er folkeregistrert i kommunen. 

Mer informasjon om koronavaksine og vaksinasjonsprosessen finnes på Oslo kommune sine nettsider:

Registrer ditt ønske om koronavaksine 
Alle oppfordres sterkt til å registrere sitt ønske om koronavaksine. Dette bidrar til at kommunen mottar korrekte kontaktopplysninger og kan enklere kalle inn til vaksinasjon. 

Det er spesielt viktig for studenter som ikke er folkeregistrert at de bruker selvregistreringsløsningen. Registreringsskjemaet er utarbeidet av Oslo kommune sin samarbeidspartner, Helseboka. 

Registrer at du vil ta koronavaksinen

Studenter som ikke har Bank-ID eller norsk personnummer
Studenter som ikke har BankID får ikke logget seg inn på selvregistreringsløsningen. De må derfor følge disse stegene for å bli registrert i vaksinekøen:

1.    Ring koronatelefonen på telefon 21 80 21 82. Tastevalg «vaksine».
2.    Koronatelefonen setter studenten i kontakt med vaksinesenteret i den bydelen de bor.

Koronatelefonen kan hjelpe på 23 ulike språk, og har også tilgang til tolketjeneste. 

Studenter som oppholder seg i ulike kommuner for vaksinedose 1 og vaksinedose 2
Hovedregelen er at dose 1 og dose 2 skal settes på samme sted. Det er per nå vanskelig med individuelle tilpasninger og tilretteleggelser. 

Studenter som skal på utveksling eller utenlandsstudier
Norske studenter som studerer, skal studere, eller skal på utveksling i utlandet bør tilbys begge doser før de reiser fra Norge. Dette skriver FHI i sitt informasjonsbrev om sommervaksinering

Vi minner om at det er mye usikkerhet knyttet til vaksinering, og kan dessverre ikke si noe om hvordan dette vil gjennomføres i praksis. 

Andre spørsmål
For andre spørsmål anbefales det å kontakte koronatelefonen på telefon 21 80  21 82.

Les mer om koronatelefon og hva de kan hjelpe med på Oslo kommune sine nettsider


 

Oppdatert 17. februar, 2021 

Høyskolens lokaler åpner 19. februar. Fortsatt digital undervisning.  

Fra og med fredag 19/2 kl. 09.00 vil høyskolens lokaler være åpne for studentene våre. 

I helgene er det grupperommene i underetasjen som er tilgjengelig for studentene hele døgnet.

Munnbind når man beveger seg i lokalet 
Alle som skal oppholde seg på høyskolen må følge smittevernreglene som anvist i lokalene, i tillegg skal det brukes munnbind når man forlater plassen eller går rundt i lokalet. Se generelle smittevernregler her. 

All undervisning blir fortsatt digital og det er hjemmekontor for alle ansatte
De ansatte har fortsatt påbud om hjemmekontor men er selvsagt fortsatt tilgjengelig digitalt, mens resepsjonen blir bemannet fra 0900 – 1530 i hverdagene.

Er du student hos oss får du nærmere beskjed om hva situasjonen betyr for undervisningen på ditt studieprogram. Har du spørsmål som gjelder ditt studieprogram så kontakter du emneansvarlig/nettlærer eller skriver i «Mine Saker» i Qybele⁠.

Vi oppdaterer dere så fort vi får mer informasjon fra Kunnskapsdepartementet. 

Oslo Nye Høyskole er fortsatt tilgjengelig som vanlig i alle digitale kanaler. Du kan nå oss gjennom Qybele, på mail hei@oslonh.no
på telefon(+47) 23 23 38 20 og på chat på: www.oslonh.no

Beredskap

Høyskolen har nedsatt en beredskapsgruppe som følger utviklingen nøye. Vi rådgir studenter og ansatte, og gjør tiltak ved eventuell karantene av studenter og/eller ansatte og ved smitte.

Beredskapsgruppen har også iverksatt forebyggende hygienetiltak og ekstra rengjøring ved alle våre skoler. Informasjon om hvordan man kan forebygge smitte er hengt opp i alle fellesområder, og sensitive områder som dørhåndtak og heiser blir vasket oftere.

Vi oppfordrer alle studenter til å til enhver tid følge de rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende forebyggende tiltak.
 

Øvrig kontaktinformasjon

Studenter eller ansatte som er bekymret og trenger noen å snakke med:
Kontakt oss på: chat på websiden // hei@oslonh.no // (+47) 23 23 38 20

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefon for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015 (nasjonal koronatelefon).

Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer. Folk som tror de kan være smittet av koronaviruset, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Pass på deg selv og hverandre, så kommer vi oss gjennom dette.