Hopp til hovedinnhold
/

Esther fikk internship hos Røde Kors i Drammen

Esther Kamitanji studerer bachelor i internasjonale studier ved Oslo Nye Høyskole. Høsten 2020 benyttet Esther seg av muligheten til ta et internship som en del av bachelorgraden sin. Praksisplassen fant hun selv, hos Drammen Røde Kors. Her er Esthers erfaringer underveis i internshipet.

Publisert i Internship Torsdag 7. januar, 2021 - 15:08 | sist oppdatert Mandag 28. mars, 2022 - 14:14

Se våre internasjonale studier

Skrevet av Esther Kamitanji, bachelorstudent i internasjonale relasjoner. 

Esther Kamitanji studerer bachelor i internasjonale studier

Esther Kamitanji (Foto: Privat)

Tok kontakt og fikk internship 

– Våren 2020 kontaktet jeg Røde Kors og forhørte meg om muligheten til å ta et internship som en del av bachelorgraden min. Nå har jeg snart vært intern hos Røde Kors Drammen i en måned og stortrives! Jeg har alltid hatt stor interesse for migrasjons- og flyktningestudier og ikke minst inkludering i samfunnet. Derfor passer det midt i blinken at jeg får jobbe med migrasjon under mitt internship. 

– Migrasjon er ett av Røde Kors kjerneområder, noe det jobbes mye med blant annet i lokalsamfunnet takket være engasjerte ansatte og frivillige. Drammen er en flerkulturell by hvor en stor andel av innbyggerne er av utenlandsk opprinnelse. Det er derfor et behov for Røde Kors sitt tilbud innen migrasjon. I Drammen tilbyr Røde Kors to aktiviteter innen migrasjon; Flyktningguiden og norsktrening. Disse aktivitetene skal bidra til at nye flyktninger blir bedre kjent med det norske samfunn, språket og kulturen og ikke minst skal aktivitetene bidra til at nye bosatte føler seg ivaretatt og sett. 

Arbeid i «felt»: Norsktrening

– Internship hos Røde Kors Drammen er mye mer enn lange kontordager og møter, og det å delta på aktiviteter er en stor del av praksisoppholdet.

– Den første aktiviteten jeg fikk delta på var norsktrening. Norsktrening er et gratis sosialt «drop-in» tilbud for alle som ønsker å bli bedre til å snakke norsk. Her fikk jeg prøvd meg i rollen som norsktrener.

– Deltakerne blir satt opp i par eller en liten gruppe. Hver gruppe får en norsktrener som skal veilede deltakerne for kvelden og sørge for at deltakerne for praktisert så mye norsk som mulig. Denne gangen gikk turen gikk til Drammen museum hvor vi hadde en omvisning og lærte noe av historien til museet samtidig som vi praktiserte norske gloser, ord og uttrykk. Jeg fikk også anledning til å snakke med noen av deltakerne om deres opplevelser rundt aktiviteten og fikk et innblikk i hvor mye Røde Kors sitt norsktreningstilbud betydde for dem. 

Arbeid i «felt»: Flyktningguide

– En annen aktivitet som jeg har fått delta på er Flyktningguiden. Flyktningguiden er den aktiviteten jeg kommer til å jobbe mest med under praksisoppholdet. Sammen med aktivitetsledere skal vi se på hva vi kan gjøre for å engasjere enda flere mennesker i Drammen til å engasjere seg som frivillige flyktningguider. 

– Flyktningguiden er en aktivitet som kobler nybosatte flyktninger sammen med en frivillig flyktningguide som er godt kjent med lokalsamfunnet. På denne måten får flyktningene et nettverk og en veileder, og i mange tilfeller en god venn i lokalsamfunnet. 

– Flyktningguiden er en aktivitet jeg var godt kjent med fra tidligere engasjement som frivillig flyktningguide for Røde Kors noen år tilbake. Jeg har fått anledning, til å få være med å se hvordan aktiviteten organiseres fra innsiden; alt fra hvordan rekruttering av frivillige flyktningguider og deltakere foregår, til å få komme med ideer og til hvordan flyktningguiden kan forbedres i Drammen. Jeg har også fått deltatt på migrasjonsmøter og presentasjoner om frivillighet i Røde Kors. Ved å delta aktivt har jeg fått enda bedre innsikt i organisasjonen og hvordan alt er satt sammen og fungerer.  

Frivillige organisasjoners betydning i samfunnet

– Noe av det beste med å være intern hos Drammen Røde kors er at man får være en «aktiv» intern, som får anledning til å sette «teori» ut i praksis, og hvor man har et «sete» ved bordet. Avslutningsvis, har jeg erfart hvor viktig en frivillig organisasjon som Røde Kors er for lokalsamfunnet og enkeltmenneskene i den. Samfunnet er avhengig av den dugnadsånden som ligger  i frivillig arbeid.

Meld deg på vårt nyhetsbrev