Hopp til hovedinnhold
/
Les våre tips for bedre studieteknikk! (Foto: Unsplash)

Studieteknikk – en god nyhet!

Det er ikke nødvendigvis slik at jo mer tid du bruker på studier, jo mer lærer du. La oss heller vri litt på setningen: Jo smartere du bruker den tiden du har til å studere, jo mer lærer du!

Publisert i Studentnytt av ONH Tirsdag 1. september, 2020 - 16:46 | sist oppdatert Tirsdag 22. mars, 2022 - 15:35

Som så mye annet når det handler om hjernen vår og kognitive prosesser finnes det ikke eksakte oppskrifter til hvordan vi kan handle for å oppnå det vi ønsker oss. Men metastudier, som altså er oppsummering av en rekke uavhengige studier av samme fenomen, gir oss likevel nyttig informasjon om hvilke handlinger som peker seg ut som mest effektive når læring er målet.  

Metastudiet det vises til her «Variables associated with achievement in higher education: A systematic review of meta-analyses» er gjort av Schneider & Preckel, (2017). 

Ta regi på egen studiehverdag!  
Begynn gjerne året med å skaffe deg oversikt og forståelse for hva du skal lære i fagene du har det kommende semesteret. 

  1. Kikk på planer og temaer i fagene dine, og forsøk alene eller sammen med andre å finne ut hva det er meningen at du skal kunne når du er på slutten av semesteret.
  2. Sørg for å også vite hva du skal levere inn av oppgaver og eksamener, og forsøk å trenge inn i hvordan suksess her ser ut. Hvis du synes dette er uklart – drøft det med medstudenter, nettlærere eller faglærer.   

Når du får et tydelig bilde av dette er sjansen stor for at alt faglig arbeid du gjør vil bringe deg nærmere å mestre det emner og programmer definerer som høy grad av mestring. Og kanskje klarer du også å lage deg en god plan for den tiden du har til rådighet for studier.  

studenter som ser på pc

Delta i undervisning og bruk oppgaver du får servert 
Denne handlingen og rådet kan virke banalt. Men når du lurer på om du skal stå opp for å komme deg på forelesning en morgen i november, eller vurderer om webinaret du tilbys egentlig vil ha noe effekt: Velg å delta. 

I en stor metastudie fra 2017 undersøker forskerne Schneider og Preckel hvordan ulike variabler henger sammen med det å lykkes i høyere utdanning. Her havner variabelen «Frequency of class attendance» på 6. plass, med merkelappen stor effekt. Så – delta i undervisning!  


Interager og snakk fag med andre 
Den samme studien peker på at ulike former for sosial og faglig interaksjon, for eksempel det delta i faglige samtaler, stille spørsmål, diskutere og be om forklaring, både i klassen og i smågrupper sammen med medstudenter, er den kategorien av variabler som betyr aller mest for å gjøre det bra.

I praksis handler det om å følge med i seminarer, webinarer og annen undervisning og tørre å delta muntlig selv om det kan være skummelt. Og videre, kople deg på medstudenter eller andre som er opptatt av faget ditt, og bruke oppgaver og pensum som utgangspunkt for å snakke fag.

Her er både fysiske og digitale møter gode arenaer for denne typen kollokviearbeid.  

Aktiver deg! 
For de fleste av oss lærer vi mer når vi er aktive enn når vi er passive. Når du leser, ikke nøy deg med å pløye deg gjennom pensum.

Noter, lag sammendrag eller tankekart underveis. Løs oppgaver muntlig eller skriftlig sammen med andre eller alene, og test deg selv underveis hvis læringsplattformen din eller bøkene dine tilbyr denne typen oppgaver. 

Og dersom din foreleser utfordrer deg og dine medstudenter til å drøfte faglige problemstillinger i forelesninger, seminarer eller webinarer gjør vedkommende en god jobb. Mest sannsynlig kjenner han eller hun til læringsforskningen som tydelig peker på at samtlige studenter lærer mer dersom de utfordres til å løse meningsfulle og gode oppgaver sammen med medstudenter og gjerne med veiledning fra en som kan faget.  

Overvåk egen læring 
Helt til slutt – prøv og øv deg på å overvåke deg selv mens du lærer. Still deg selv spørsmål som 

  • Hva var hovedpoenget i forelesningen eller i dette kapitlet ?
  • Hva var det som var vanskelig her?
  • Hva kan jeg gjøre for å forstå dette?

Tenk at målet er at du skal bli din egen veileder, at du etter å ha øvd litt kan si til deg selv at «dette må jeg spørre om studiekompis Arne eller læreren kan forklare meg», eller «det begrepet må jeg google».

Merk deg også tilbakemelding du kommer til å få fra medstudenter og lærere på for eksempel skriftlige arbeider, og bruk den som utgangspunkt for neste tekst du skal levere.  

Oppsummert: Jo smartere du bruker den tiden du har til å studere, jo mer lærer du!  

Dersom du er student her på høyskolen anbefaler vi deg også å benytte vårt kurs i studieteknikk som ligger i Qybele.