Hopp til hovedinnhold
/

Vi har byttet navn!

Siden 2007 har vi vært kjent som Bjørknes Høyskole. De siste årene har vi opplevd en utrolig vekst, vi har både flere studenter og et utvidet studietilbud. Nå er det på tide for oss å få et eget navn, som ikke assosieres med andre. Nå heter vi Oslo Nye Høyskole! Vi ser ikke på ny som en tilstand, men en holdning. Vi skal være i front og utfordre det eksisterende. Vi mener selv at vi har vært nyskapende helt siden etableringen og det har vi tenkt til å fortsette med.

Publisert i Nyheter Mandag 18. oktober, 2021 - 14:42 | sist oppdatert Mandag 28. mars, 2022 - 13:34

Oslo Nye Høyskole tilbyr fleksibel utdanning som legger til rette for læringsglede og livslang læring 

Oslo Nye Høyskoles samfunnsoppdrag er forskning og utdanning av høy kvalitet. På campus i Oslo eller på nett. Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen  psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Høyskolen tilbyr en rekke studieprogram på master-, bachelor-, bachelorgradsenkeltemne eller årsenhetsnivå. 

Oslo Nye Høyskole er et lærested hvor studentene møter engasjerte og kompetente ansatte som støtter studentene gjennom læringsløpet. Vår undervisning legger til rette for læringsglede og mestringsfølelse som motiverer til læring både i dag og resten av livet. Ved å være tett på studentenes læringsprosess og samfunnets behov, gjør vi vitenskapelig kunnskap tilgjengelig og relevant. 

Oslo Nye Høyskole er en pioner innen utviklingen av fleksible studier, og fremover skal vi fortsatt være ledende i å utvikle og benytte digitale læremidler og studentaktive undervisningsformer som øker studentenes læringsutbytte gjennom offensiv bruk av digitale løsninger. Det grønne skiftet, digitalisering og eldrebølgen er bare noen eksempler på endringer i samfunnet som fører til et kompetansegap. Norge har fremover behov for at flere utdanner seg og at enda flere videreutdanner seg, gjerne flere ganger gjennom arbeidslivet. Vi bidrar til et samfunn der flere er motivert for å øke sin egen kompetanse i takt med samfunnsendringene.  

Høyskolen består av fire institutt:  

Oslo Nye Høyskole bygger sin virksomhet på følgende verdier:  

  • Nærhet  
  • Kvalitet   
  • Pålitelighet  

Disse verdiene innebærer at vi kontinuerlig arbeider med å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet og relevans i studiene våre, og en samarbeidskultur der vi har tett kontakt mellom studenter, ansatte og arbeids- og samfunnsliv. Som en høyskole med kort avstand mellom den enkelte student og de ansatte har vi en kvalitetskultur preget av dialog og tillit. Vi bygger vår utvikling og forbedringer på prinsippet om studentdeltagelse og et kontinuerlig samarbeid mellom studenter og ansatte både i formelle og uformelle fora.


Tilbake til toppen