Hopp til hovedinnhold

FAF1200 Funksjonell anatomi (10 sp)

Emnet FAF1200 gir deg god kunnskap om både muskel-skjelettsystemet, oppbyggingen av organene, i tillegg til identifisering av sentrale anatomiske strukturer. I tillegg skal du lære mye innenfor anatomi, og du skal mer spesifikt innom hode-hals, organene og ryggens, over- og underekstremitetens anatomi.

generell anatomi

Om emnet

Emnet gir en grundig innføring i muskel-skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Organenes oppbygning og projeksjon på overflaten gjennomgås. Sentrale perifere nerver og kar identifiseres. 

Etter dette emnet skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom muskel-skjelettsystemets oppbygning og funksjon. De skal også kunne identifisere sentrale anatomiske strukturer på kroppens overflate, samt hvordan dypere strukturer projiseres på kroppsoverflaten. 

Spesifisert læringsutbytte

Om hode-hals anatomi skal studenten kunne 

 • beskrive hvilke knokler og ledd som finnes i hodeskallen og ansiktsskjelettet 
 • forklare musklene som finnes i hode og på halsen 
 • beskrive de ulike regioner som halsen deles inn i 
 • beskrive bindevevshinner (fascier) som deler inn halsen f
 • orklare nerver, årer (arterier og vener) og lymfekar/lymfeknuter som finnes i regionen 
 • kjenne til andre viktige strukturer som har beliggenhet i regionen 

Om organenes anatomi skal studenten kunne 

 • Beskrive skjelettets oppbygning thorax og bekken (ryggens skjelett kommer inn under rygg-kurs)
 • forklare de viktigste muskler som finnes i thorax, buk og bekken 
 • forklare de indre organers beliggenhet og projeksjon på overflaten 
 • kjenne til forløpet av de store kar i thorax, buk og bekken 

Om ryggens, over- og underekstremitetens anatomi skal studenten kunne 

 • forklare skjelettets oppbygning i ryggen, over- og underekstremiteten
 • forklare leddenes oppbygning og funksjon i ryggen, over- og underekstremiteten 
 • forklare de sentrale musklene i ryggen, over- og underekstremiteten og deres funksjon 
 • kjenne til bevegelsesaksene i ryggen, over- og underekstremiteten 
 • kjenne til de sentrale kar og nerver i ryggen, over- og underekstremiteten   ​​​

Arbeidskrav og Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).