Hopp til hovedinnhold

ØKAD6930 Internship (30 sp)

Dette emnet (internshipet) vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid.

Adgangsregulering: Studenten skal levere en kontrakt som utarbeides i samarbeid med veileder på praksisplassen, og som skal godkjennes av fagansvarlig før studenten starter opp sin praksisperiode

Om emnet:

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Studenten er selv ansvarlig for å opprette kontakt med og/eller søke på relevante praksisplasser. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gi gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gi studenten mulighet til å anvende teoretiske og faglige kunnskaper og ferdigheter.

Emnet har til formål å øke studentens muligheter inn i arbeidslivet og styrker på den måten studentens overgang fra student til arbeidstaker.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har tilegnet seg praktiske erfaringer og kunnskaper innen institusjonens kjerneområder
 • har igjennom internshipet opparbeidet seg forståelse for og kunne redegjøre for sammenhengen mellom og forskjellen på teori og praksis
 • har innsikt i en konkret institusjon/organisasjons arbeidsområder og arbeidsmetoder

Ferdigheter

 • kan praktiserer og bygge videre på fagområder relevante for studiet
 • kan anvende teoretiske og faglige kunnskaper i yrkessammenheng
 • kan vurdere og anvende ulike metoder og verktøy som er gjeldende innen arbeidsstedet

Generell kompetanse

 • har utviklet forståelse for nettverksbygging og karriereutvikling
 • har utviklet seg som arbeidstaker
 • har utviklet forståelse for hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer former arbeidshverdagen
 • har en generell forståelse for arbeidsmetoder som benyttes på arbeidsstedet
 • fungerer i et arbeidsforhold sammen med andre og kunne bidra med synspunkter og erfaringer på en saklig og respektfull måte
 • kan planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver, både individuelt og i samarbeid med andre, som er i tråd med de krav og retningslinjer som er gitt

Arbeidskrav

 • godkjent dokumentert tilstedeværelse fra veileder på praksisstedet
 • godkjent en oppfølgingssamtale med kontaktperson ved Oslo Nye Høyskole i begynnelsen av praksisperioden
 • godkjent en oppsummeringssamtale med kontaktperson ved Oslo Nye Høyskole i slutten av praksisperioden

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave på 3000 ord (+/- 10 %) knyttet til praksisoppholdet.