Hopp til hovedinnhold
figur partial volume effect

Analysis of right ventricular mass from magnetic resonance imaging data: a simple post-processing algorithm for correction of partial-volume effects

Magnetisk resonans (MR) bilder av høyre hjertekammer inneholder viktig diagnostisk informasjon. MR-bilder gjengir kammerets gjennomsnittlige form i et lag med en bestemt tykkelse. Store variasjonene i kammerets form innad i et lag reduserer derfor nøyaktigheten i den anatomiske gjengivelsen av kammeret, og dermed parametere som utledes fra den – for eksempel massen til kammeret. I denne artikkelen presenterer vi en automatisk bildebehandlingsmetode som reduserer unøyaktigheter i diagnostisk relevante parametere som utledes fra MR-bilder av høyre hjertekammer. 

Publisert i Forskningspublikasjoner Torsdag 14. oktober, 2021 - 11:22 | sist oppdatert Torsdag 14. oktober, 2021 - 12:47

Forskere: Emil KS Espe, Bård A Bendiksen, Lili Zhanga, Ivar Sjaastad.

Abstract

Magnetic resonance imaging (MRI) of the right ventricle (RV) offers important diagnostic information, but the accuracy of this information is hampered by the complex geometry of the RV. Here, we propose a novel postprocessing algorithm that corrects for partial-volume effects in the analysis of standard MRI cine images of RV mass (RVm) and evaluate the method in clinical and preclinical data. Self-corrected RVm measurement was compared with conventionally measured RVm in 16 patients who showed different clinical indications for cardiac MRI and in 17 Wistar rats with different degrees of pulmonary congestion. The rats were studied under isoflurane anaesthesia. To evaluate the reliability of the proposed method, the measured end-systolic and end-diastolic RVm were compared. Accuracy was evaluated by comparing preclinical RVm to ex vivo RV weight (RVw). We found that use of the self-correcting algorithm improved reliability compared with conventional segmentation. For clinical data, the limits of agreement (LOAs) were −1.8 ± 8.6g (self-correcting) vs. 5.8 ± 7.8g (conventional), and coefficients of variation (CoVs) were 7.0% (self-correcting) vs. 14.3% (conventional). For preclinical data, LOAs were 21 ± 46 mg (self-correcting) vs. 64 ± 89 mg (conventional), and CoVs were 9.0% (self-correcting) and 17.4% (conventional). Self-corrected RVm also showed better correspondence with the ex vivo RVw: LOAs were −5 ± 80 mg (self-correcting) vs. 94 ± 116 mg (conventional) in end-diastole and −26 ± 74 mg (self-correcting) vs. 31 ± 98 mg (conventional) in end-systole. The new self-correcting algorithm improves the reliability and accuracy of RVm measurements in both clinical and preclinical MRI. It is simple and easy to implement and does not require any additional MRI data. 

Les hele artikkelen her:

Analysis of right ventricular mass from magnetic resonance imaging data: a simple post-processing algorithm for correction of partial-volume effects
Emil K. S. Espe, Bård A. Bendiksen, Lili Zhang, and Ivar Sjaastad
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 2021 320:2, H912-H922

Forskningstilskudd: We received grants from the Nasjonalforeningen for Folkehelsen (Oslo,Norway), K.G. Jebsen Centre for Cardiac Research (Oslo,Norway), the South‐Eastern Norway Regional Health Authority (Oslo, Norway), Familien Blix’ Fond Til Fremme Av Medisinsk Forskning (Oslo,Norway), Olav Raagholt og Gerd Meidel 349 Raagholts Stiftelse for Forskning (Oslo,Norway). 


Tilbake til toppen