Hopp til hovedinnhold
mann spiller dataspill
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Are there two types of escapism? Exploring a dualistic model of escapism in digital gaming and online streaming

Virkelighetsflukt, eller eskapisme, er noe vi mennesker foretar oss mer eller mindre daglig, men som vi er nokså lite bevisste selv. Vår forskning viser at eskapisme kan knyttes til for eksempel gaming og strømming, og at det finnes to typer eskapisme, en med positive psykologiske konsekvenser og en med negative konsekvenser.

Publisert i Forskningspublikasjoner Mandag 4. oktober, 2021 - 17:25 | sist oppdatert Mandag 4. oktober, 2021 - 17:41

Forskere: Jonas Falch-Madsen, Beate Wold Hygen og Frode Stenseng.

Sammendrag

Vi gjennomførte to studier med sikte på å undersøke om det finnes to varianter av eskapisme i tilknytning til gaming og strømming (Netflix, YouTube, o.l.). I den første studien deltok 126 aktive gamere. Gjennom et nettbasert spørreskjema ble de blant annet stilt spørsmål om eskapisme og hvilke følelser spillingen gav. Analysene viste at det var grunnlag for å hevde at det fantes to former for eskapisme i spillingen; self-expansion – som handler om å reise inn i spillet for å oppleve noe positivt, og self-suppression, som handler om å flykte inn i spillet for å unngå negative tanker og følelser utenfor spillet.  Resultatene viste at self-expansion var en form for eskapisme som gav betydelig mer positive emosjonelle konsekvenser enn self-suppression. I den andre studien deltok 191 høyskolestudenter, de ble spurt om eskapisme og strømming i et nettbasert spørreskjema. I likhet med den første studien, så fant vi også her to former for eskapisme. Videre viste resultatene at self-expansion var knyttet til en adaptiv evne til å mestre utfordringer i livet («approach coping»), mens self-suppression var knyttet til maladaptiv mestring av utfordringer («avoidance coping»). Samlet viser disse to studiene at det finnes to former for eskapisme, at fenomenet kan knyttes til dagligdagse aktiviteter, men at de har svært ulike psykologiske årsaker og konsekvenser. 

Les hele artikkelen her:

Are there two types of escapism? Exploring a dualistic model of escapism in digital gaming and online streaming. Psychology of Popular Media, 10 (3), 319–329. https://doi.org/10.1037/ppm0000339