Hopp til hovedinnhold
kvinne sjekker aksjemarkedet på dataskjerm
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Artikkel i tidsskriftet “Psychological Research” om tilfeldigheter

I tidsskriftet «Psychological Research» viser Karl Halvor Teigen (UiO) og Alf Børre Kanten (Oslo Nye Høyskole) at folk har en tendens til å tenke at tilfeldigheter handler om småting.

Publisert i Forskningspublikasjoner av Alf Børre Kanten Tirsdag 24. september, 2019 - 13:28 | sist oppdatert Onsdag 6. april, 2022 - 10:19

Hva er tilfeldig utfall?

Hva tenker folk på når de hører ordet «tilfeldigheter»? Hva som regnes som et tilfeldig utfall, kan defineres på forskjellige måter. Om et kronestykke lander på «kron» eller «mynt», kan for eksempel anses som tilfeldig, fordi hvert av utfallene i utgangspunktet hadde like sjanse for å inntreffe (50%). Det er imidlertid slik at tilfeldigheter også innebærer noen psykologiske konnotasjoner, utover mer matematiske og formelle definisjoner. Hvorfor føles det for eksempel naturlig å tenke at regndråper beveger seg mer tilfeldig enn stormen de er en del av?

Les hele artikkelen her

Tilfeldigheter handler om noe lite

I en ny artikkel i tidsskriftet «Psychological Research» viser Teigen og Kanten (2019) at folk har en tendens til å tenke at tilfeldigheter handler om noe som er «lite». For eksempel fant de at setninger som beskrev små hendelser som skyldtes tilfeldigheter ble vurdert som mer meningsfulle og naturlige, enn tilsvarende setninger om store hendelser. Andre funn i artikkelen viser at folk antar at små dyr beveger seg mer tilfeldig i naturen enn det store dyr gjør, og at store svingninger i aksjekurser virker mindre tilfeldige enn små svingninger.

Artikkelen presenterer flere mulige forklaringer på hvorfor denne koblingen finnes. Én forklaring kan være at store hendelser vekker et større behov for å forstå de bakenforliggende årsakene enn det små hendelser gjør.

Les mer om forsker Alf Børre Kanten her