Hopp til hovedinnhold
Krittegning av menneskets evolusjon fra start til dagens menneske med skjerm i hånden

Betydningen av nyere forskning på den menneskelige natur

Publisert i Forskningsprosjekter Lørdag 28. november, 2020 - 15:32 | sist oppdatert Mandag 7. desember, 2020 - 14:55

Christopher White forsker på betydningen av nyere forskning på den menneskelige natur

Evolusjonspsykologi og nevrobiologi
For tiden forsker Chris på betydningen av ”nyere forskning på den menneskelige natur”, i særdeleshet betydningen og rekkevidden av evolusjonspsykologi og nevrobiologi i teorier innenfor internasjonale relasjoner. ”Disse spennende og relativt nye områdene reiser mange spørsmål for hvordan vi tradisjonelt har forstått atferd i den internasjonale sfære. Nevrobiologi kaster nytt lys på viktige, gamle spørsmål innen politikk: om hvem vi er og hvordan (og hvorfor) vi handler som vi gjør i gitte situasjoner. En kan hente svært spennende, ny innsikt med en grunnleggende nevrobiologisk forståelse.

Innsikt med nevrologisk forståelse
Noe av denne innsikten er filosofisk, og berører spørsmålet om den frie vilje, hvordan vi moraliserer atferd. Annen innsikt inkluderer varige konsekvenser av å være i nærheten av eller i omgivelser preget av vold, for eksempel post-konflikt og nye urbane miljøer, og hvordan dette har en effekt på personers helse og velvære.”

FN som oppdragsgiver: Armed violence
Chris har nylig vært involvert i et FN-prosjekt med å lage et utkast til en guide på væpnet vold (armed violence), som skal brukes av lærere for å øke bevisstheten rundt omfanget av væpnet vold.

Chris er og fremdeles interessert i utenrikspolitisk analyse – han underviser et emne om dette ved høyskolen – og har publisert en rekke artikler om britisk utenrikspolitikk. Han skrev sin doktorgrad om betydningen av globalisering for den britiske New Labour-regjeringen, og de ideologiske elementene som opererte i Labours diskurs, som bidro til å frita partiet fra å måtte holde på sin tradisjonelle venstreholdning.

”For meg er alle disse områdene egentlig koblet sammen – de handler om å forstå atferd, enten det er som leder for et land, eller den voldelige atferden til en ung mann i en urban slum, så er den underliggende koblingen den menneskelige natur. Hvis det er ett spørsmål jeg konstant undrer over, så er det dette: hvem eller hva er vi, egentlig?”
- Christopher White, førsteamanuensis


Tilbake til toppen