Hopp til hovedinnhold
Politiskolens bokseundervisning, ca. 1920
Foto: Politiskolens bokseundervisning, ca. 1920. Oslo Museum, byhistorisk samling, OB.Y5552. Fotograf: Anders Beer Wilse.

«Er det virkelig bruk for deres fag?» En psykologihistorie fra Politiskolen.

Psykologiens plass og utforming i politiutdanninga har vært – og er fortsatt – i stadig utvikling. I dette kapitlet har vi konsentrert oss om hvordan politiutdanningas psykologihistorie kom i gang, altså om hvordan psykologien som fag kom inn i og ble en del av politiets etatsutdanning. Historien som fortelles her, tar utgangspunkt i historiske dokumenter fra Riksarkivet, og også andre historiske kilder som pensumlitteratur, bøker, tidsskrifter og aviser, samt informasjon fra tidligere elever.

Publisert i Forskningsaktuelt Mandag 4. oktober, 2021 - 19:15 | sist oppdatert Torsdag 11. november, 2021 - 12:38

Forskere: Jon Strype og Joshua Phelps.

Sammendrag

Politiutdanninga i Norge fylte hundre år i 2020, og i den anledning er det laget en vitenskapelig antologi om denne utdanningas historie. Vårt bidrag dreier seg begrunnelser for innføring av psykologi i politiutdanninga, og hvem som ivret for å få faget inn på Politiskolen. Vi har sett på hvordan psykologifaget utviklet seg, særlig fra ca. 1960 til ca. 1990, da etatsskolen ble høgskole. Vi har også rettet et søkelys mot hvordan synet på fagets berettigelse og utforming utviklet seg gjennom denne perioden.

Vi har identifisert tre «psykologier» fra Politiskolens tid, nemlig den praktiske og anvendte psykologien som var ønsket av politielever og politiets fagforeninger, den akademiske og psykologien som de tidlige psykologene på Politiskolen la opp til i sine planer, og til sist, den holdningsdannende psykologien, som ble forfektet i de offentlige utredninger om politi og politiutdanning på sytti- og åttitallet. Faget eksisterte i tolv år uten et eget pensum, og da elevene fikk et kompendium på midten av syttitallet, var det meget anvendt i sin natur og lite påvirket av samtidas strømninger i psykologien. 

Se publikasjonen/boken her:

«Er det virkelig bruk for deres fag?» En psykologihistorie fra Politiskolen. | B. Ellefsen, V.L. Sørli og M. Egge (Red.), Kunnskap for et tryggere samfunn. Norsk politiutdanning 1920-2020 (s. 449-474). Cappelen Damm Akademisk

Antologien er fagfellevurdert og godkjent som vitenskapelig publikasjon på nivå 1. Den blir lansert 24. november 2021.


Tilbake til toppen