Bøker

  • «Islamismen» red. av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal (Oslo: Dreyer 2016).
  • I 1981 utga han samleverket Who Were Fascists? Social Origins of European Fascism som er blitt en klassiker (med Stein U. Larsen og Jan Petter Myklebust).
  • Bernt Hagtvet har også utgitt bøker om sivil ulydighet, demokrati og autoritet, samt om Bjørnstjerne Bjørnson og Dreyfus-saken.

Publikasjoner

Utmerkelser

  • FAFO-prisen i 1993
  • Humanistprisen i 2006
  • Prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo i 2009