Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon fra Body Project

Body Project

Vi blir ofte eksponert for bilder av tilsynelatende vellykkede personer som fremmer et kroppsideal som for de fleste er både urealistisk og usunt. Body Project er en gruppebasert workshop som jobber for å fremme et godt kroppsbilde blant ungdom og unge voksne, og forebygge utvikling av spiseforstyrrelser. Målet er å forstå mer om hvordan media og samfunnets normer påvirker hva vi tenker om vår egen kropp og utseende, og hvordan vi aktivt kan motstå kroppspress vi utsettes for daglig. 

Body Project er utviklet av Professor Eric Stice ved Stanford University i USA og er testet ut blant over 6 millioner jenter i over 140 land. Det er et lavterskel kortvarig (4 timer) program som er enkelt å gjennomføre, og gjennom meta-analyser dokumentert som det mest effektive forebyggingstiltaket innen spiseforstyrrelser internasjonalt. Body Project har imidlertid ikke tidligere blitt testet ut i Norge.

Nå ønsker forskere på Regional seksjon for spiseforstyrrelser og Oslo Nye Høyskole å undersøke effekten av Body Project blant unge kvinner i Norge i et nytt forskningsprosjekt med oppstart i februar 2024. Totalt 441 unge kvinner i alderen 16-25 år vil rekrutteres i løpet av 2024 og følges opp i to år. 

Les mer om prosjektet på BodyProject.no


Kunne du tenke deg å bidra til dette forskningsprosjektet? 

Les mer om påmelding og deltakelse her 


Tilbake til toppen