Hopp til hovedinnhold
 Hilde Restad: artikkel i Starting Point
Hilde Restad med artikkel i Starting Point

Hilde Restad med artikkel i Starting Point

På bakgrunn av Hilde Restads tidligere forskning på amerikansk eksepsjonalisme ble hun spurt om å være med i det digitale tidsskriftet Starting Points lanseringsnummer. I denne artikkelen skriver hun at hun tror Trumps utenrikspolitiske planer for USA handler mer om penger enn noe annet.

Publisert i Forskningspublikasjoner Onsdag 25. november, 2020 - 12:17 | sist oppdatert Tirsdag 29. mars, 2022 - 11:18

Hvilken rolle skal USA spille i verden, ifølge Donald Trump?

Trumps utenrikspolitikk bryter med USAs utenrikspolitiske retning siden andre verdenskrig. Hva er så denne retningen? Jo, USA har siden 1945 inntatt en lederrolle i internasjonal politikk. USA bygget etter andre verdenskrig opp det som kalles «den liberale verdensorden», som består av en politisk søyle (både i og utenfor FN), en økonomisk søyle (i institusjoner som Det internasjonale pengefond og Verdensbanken) og en militær søyle (i NATO og andre organisasjoner). Det har, frem til Trump, vært tverrpolitisk enighet i USA om at dette er fortjenestefullt for USA selv, og også bra for verden. Amerikanske politikere mener dette er bra for verden på grunn av deres tro på amerikansk eksepsjonalisme – ideen om at USA er bedre enn andre land på grunn av dets høyverdige demokratiske prinsipper og særegne liberale institusjoner. Trump har derimot kun fokusert på den økonomiske søylen i hans utenrikspolitiske retorikk, og har for eksempel indikert at de NATO-allierte som ikke betaler nok til alliansen ikke automatisk vil bli forsvart av USA skulle de være truet av en fiende. Altså skal Trump forvandle USA fra en verdensleder til en mafiaboss som kjøper og selger beskyttelsesvirksomhet.

Starting Points journal er et tverrfaglig, digitalt tidsskrift som har som mål å formidle relevant kunnskap om amerikansk politikk ved å se på USA historiske, kulturelle og politiske kontekst.

Les hele artikkelen i StartingPoints her