Hopp til hovedinnhold
usa flagg
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Hva nå, USA?

President Bidens tiltredelse betød starten på sårt tiltrengt distanse til Trump-æraen, og muligheten til å spørre: Hvor gikk USA under Trump, og hvor skal USA under Biden? Hvordan passet Trump inn i serien presidenter siden andre verdenskrig? Trump brøt relativt klart med mye av den tverrpolitiske utenrikspolitiske konsensusen som hadde rådet i Washington, D.C. siden 1945. Kan Biden lappe sammen et nytt utenrikspolitisk konsensus post-Trump?

Publisert i Forskningspublikasjoner Tirsdag 5. oktober, 2021 - 17:54 | sist oppdatert Tirsdag 5. oktober, 2021 - 18:45

Forsker: Hilde Eliassen Restad

Sammendrag

Artikkelen introduserer et spesialnummer av Internasjonal Politikk i anledning President Joseph Bidens tiltredelse. Introduksjonen tar for seg hva Trump har betydd for Washington D.C.s utenrikspolitiske debatt og drøfter hva slags handlingsrom Biden kan ha for å skape et nytt konsensus – eller ikke. Biden vil forsøke å jobbe frem et skjørt utenrikspolitisk konsensus på de saksområdene han kan, men den underliggende uenigheten vil ligge i landskapet som en udetonert mine: Hva skal egentlig USA være i verden? En liberal hegemon, en tilbaketrukket militær kjempe, eller en bøllete stormakt?

Les hele artikkelen her:

Introduksjonsessay til fokusnummer: Hva nå USA? Internasjonal Politikk, Årgang 79, Nummer 1, side 1–7, 2021, ISSN 1891-1757. Publisert januar 2021