Hopp til hovedinnhold

Innsending av forskningsartikkel

Fyll ut skjemaet under dersom du ønsker å få din forskningsartikkel publisert på oslonh.no.

Fyll inn hvert punkt så godt det lar seg gjøre. Om du har skrevet på engelsk, så skriv på engelsk.

Skjemaet sendes automatisk til nettside@oslonh.no til gjennomgang. 

Dersom det er en medforfatter på artikkelen, skriv navnet på vedkommende her. 

Max 75 ord. Gi en kortfattet introduksjon om hva du har skrevet om.

Kopier inn abstraktet fra artikkelen din her. 
Kopier inn lenken til nettsiden der artikkelen er publisert. 
Klikk på teksten over for å laste opp artikkelen din som et dokument.
Kun én fil.
64 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, .
Skriv et par stikkord om hva du kan tenke deg at bildet viser/forslag til motiv. Webredaktør finner et egnet bilde før publisering.

Tilbake til toppen