Hopp til hovedinnhold
Hender som har globusen tegnet på seg er knyttet sammen.

Internasjonal etikk og politikk

Publisert i Forskningsprosjekter Lørdag 28. november, 2020 - 15:17 | sist oppdatert Søndag 29. november, 2020 - 15:59

Henrik Syse forsker på internasjonal etikk og politikk

Verdier og etikk etter 22. juli 2011

  • Henrik har de senere årene ledet et prosjekt på PRIO om verdier, etikk og identiteter i Norge etter 22. juli 2011. I forbindelse med dette prosjektet har han blant annet skrevet om forholdet mellom etikk og ytringsfrihet, og om den plass satire og samfunnskritikk kan og bør ha i et moderne, komplekst samfunn. Han har også skrevet om den rolle minner og fortellinger spiller i den måten vi forstår hverandre på.

Utvalgte publikasjoner

  • Det vi sier til hverandre: Om tanke tale og toleranse (Cappelen Damm, 2015)
  • Noe å tro på. En filosofs tanker om tro i vår tid (Cappelen Damm, 2011)
  • Måtehold i grådighetens tid (Cappelen Damm, 2009)
  • Ethics, Nationalism, and Just War (Catholic University of America Press, 2007) (sammen med Gregory Reichberg)
  • Natural Law, Religion and Rights (St. Augustine’s Press, 2007)
  • The Ethics of War: Classic and Contemporary Readings (Blackwell, 2006) (sammen med Gregory Reichberg og Endre Begby)
  • Rettferdig krig (Aschehoug, 2003)
  • Tenkere og ideer: fiosofiens historie og fra antikken til vår egen tid (Gyldendal, 1998) (sammen med Torstein Tollefsen og Rune Fritz Nicolaisen)

For ytterligere informasjon og publiseringsliste se her.

Videre forskning

  • Henrik planlegger i årene som kommer å videreføre forskningen rundt forholdet mellom religion, verdier, etikk og politikk, med vekt på hvordan vi i et samfunn med store ulikheter og mye uenighet likevel kan enes om normer som sikrer fredelig sameksistens.

Tilbake til toppen