Hopp til hovedinnhold
kvinne tegner hjerte i sanden
Illustrasjonsbilde: Twenty20

‘It’s my definition of a relationship, even though it doesn’t fit yours’: living in polyamorous relationships in a mononormative culture

Hvordan er det å leve i forhold som er annerledes enn det samfunnet forventer? I denne studien har personer i polyforhold – som samtykkende har flere partnere samtidig – blitt intervjuet om hvordan de opplever å leve i en kultur hvor monogami er normen. Flere deltakere beskrev å ofte måtte forklare og forsvare sin måte å leve på overfor majoritetsgruppen, og at dette kunne oppleves som belastende. I studien diskuteres dette opp mot teori om minoritetsstress. 

Publisert i Forskningspublikasjoner Tirsdag 5. oktober, 2021 - 19:32 | sist oppdatert Onsdag 6. oktober, 2021 - 17:17

Forskere: Ella Marie Sandbakken, Anita Skrautvol og Ole Jacob Madsen.

Sammendrag

I dagens Norge er monogami ansett som den mest naturlige og selvsagte formen for samliv. Personer i polyforhold har samtykkende ikke-monogame forhold, og bryter derfor med denne samfunnsmessige normen. Tidligere forskning har vist at personer i polyforhold risikerer å bli utsatt for fordommer, diskriminering og marginalisering. Denne kvalitative studien undersøker opplevelsene til personer i polyforhold i Norge gjennom 11 dybdeintervjuer. Tematisk analyse av intervjuene viste at de fleste deltakerne ofte ble minnet om at deres måte å leve i forhold på var utenfor «normalen» og at mange ofte måtte forklare og forsvare forholdene sine. Deltakerne opplevde tidvis at majoritetspersoner ikke anerkjente forholdene deres som «ekte» forhold, eller misforsto hva poly egentlig handlet om. Siden deltakerne risikerte å få negative reaksjoner fra andre, var det flere som var varsomme på når de fortalte majoritetspersoner om forholdene sine. Disse resultatene diskuteres i lys av teorier om samfunnsnormer, diskurser og minoritetsstressmodellen. Forskningsprosjektet viser hvilke konsekvenser samfunnsnormer mange tar for gitt kan ha for personer som ikke passer inn i disse normene.

Les hele artikkelen her:

Ella Marie Sandbakken, Anita Skrautvol & Ole Jacob Madsen (2021) ‘It’s my definition of a relationship, even though it doesn’t fit yours’: living in polyamorous relationships in a mononormative culture, Psychology & Sexuality, DOI: 10.1080/19419899.2021.1982755


Tilbake til toppen