Hopp til hovedinnhold
Bok: Det norske demokratiet og dets fiender
Boklanseringen fant sted på Loftet på Oslo Nye Høyskole

Nik. Brandal med bok om det norske demokratiet og dets fiender

Det mest påfallende trekket ved det norske demokratiet er hvor stor motstandskraft det har hatt i møte med antidemokratiske strømninger. Det betyr ikke at Norge har vært forskånet fra denne typen ideer og bevegelser, men de har forblitt marginale fenomen eller de har vært kortvarige blaff, skriver Øystein Sørensen og Nik. Brandal i ny bok.

Publisert i Forskningspublikasjoner av Nik. Brandal Torsdag 3. desember, 2020 - 15:51 | sist oppdatert Onsdag 23. februar, 2022 - 15:14

Det norske demokratiet og dets fiender 1918–2018

Øystein Sørensen og Nik. Brandal sammenligner i boka ulike bevegelser som har hatt en uttalt ambisjon om å erstatte det norske demokratiet med et annet politisk system: Revolusjonære kommunister og sosialister etter bolsjevikrevolusjonen i Russland i 1918, de høyreautoritære retningene i mellomkrigstiden, Nasjonal Samling før og under andre verdenskrig, ulike former for ekstremisme til høyre og venstre i etterkrigstiden, og det foreløpig siste tilskuddet til den antidemokratiske floraen; norske islamister.

Det finnes et til dels omfattende materiale om disse bevegelsene hver for seg, men ingen har stilt spørsmål om hvorfor det politiske demokratiet i Norge har vist en så stor motstandskraft i møte med dem som har villet avskaffe det. Handler det om flaks og tilfeldigheter, eller finnes det en særnorsk politisk kultur og tradisjon som avviser ekstremisme?

Nik Brandal og Øystein Sørensen
Nik. Brandal og Øystein Sørensen 

Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo, og har bl.a. gitt ut Fra Marx til Quisling: Fem sosialisters vei til NS (2012/1983), Drømmen om det fullkomne samfunn: fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet? (2011), Solkors og solidaritet: høyreautoritær samfunnstenkning i Norge ca. 1930 – 1945 (1991) og Hitler eller Quisling?: ideologiske brytninger i Nasjonal samling 1940-1945 (1989).

Nik. Brandal er førstelektor ved Oslo Nye Høyskole, og har bl.a. vært medforfatter på De ukjente krigerne: Nordmenn i første verdenskrig (2014), The Nordic Model of Social Democracy (2013), Den mislykkede spionen: Fortellingen om kunstneren, journalisten og landssvikeren Alfred Hagn (2010) og Den store ml-boka: Norsk maoisme sett nedenfra (2009).


Tilbake til toppen