Hopp til hovedinnhold
testing covid-19
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Nytte-kostnadsanalyse av ulike strategier for korona-tiltak

Artikkelen sammenligner nytte- og kostnadseffektene av å gå fra en «Brems»-strategi med relativt moderate smitteverntiltak i to år, med strategiene «Undertrykk» og «Eliminer» der smittebekjempelsen i ulik grad er mer aggressiv. Gitt tilstrekkelig høy sannsynlighet for at effektiv massevaksinasjon er mulig i løpet av to år, tilsier våre beregninger at myndighetene bør velge en strategi der viruset elimineres gjennom strengt smittevern i løpet av få måneder, etterfulgt av en periode med meget restriktiv grensekontroll inntil vaksine foreligger. 

Publisert i Forskningspublikasjoner Mandag 4. oktober, 2021 - 11:53 | sist oppdatert Mandag 18. oktober, 2021 - 14:15

Forskere: Geir H. M. Bjertnæs, Erling Holmøy, Roger Hammersland og Birger Strøm.

Sammendrag

Artikkelen sammenligner nytte- og kostnadseffektene av å gå fra en «Brems»-strategi med relativt moderate smitteverntiltak i to år, med strategiene «Undertrykk» og «Eliminer» der smittebekjempelsen i ulik grad er mer aggressiv. Gitt tilstrekkelig høy sannsynlighet for at effektiv massevaksinasjon er mulig i løpet av to år, tilsier våre beregninger at myndighetene bør velge en strategi der viruset elimineres gjennom strengt smittevern i løpet av få måneder, etterfulgt av en periode med meget restriktiv grensekontroll inntil vaksine foreligger.. 

Les hele artikkelen her:

Samfunnsøkonomen 2 2020: Nytte-kostnadsanalyse av ulike strategier for korona-tiltak