Hopp til hovedinnhold
Dame som skriver på et ark og sitter foran en laptop

Organisasjonspsykologi

Publisert i Forskningsprosjekter Lørdag 28. november, 2020 - 16:22 | sist oppdatert Fredag 24. september, 2021 - 14:58

Tom H. Skoglund forsker innen organisasjonspsykologi
 

Tom er tatt opp som ekstern kandidat til Ph.d.-programmet ved Universitetet i Tromsø for å forske på personlighetstesting i Forsvaret. Han har tidligere forsket på betydningen av holdninger i Kriminalomsorgen, bruk av evnetester i Forsvaret og den prediktive validiteten av seleksjonsmetoder ved Politihøgskolen.

Toms forskningsinteresser dreier seg særlig om organisasjonspsykologiske problemstillinger i sikkerhetsorganisasjoner, og mer generelt om bruk av kvantitative forskningsmetoder. Han er også opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til undervisning i forskningsmetoder og organisasjonspsykologi.

Doktorgradsprosjekt om personlighetstesting

Toms doktorgradsprosjekt er knyttet til validering og praktisk bruk av en personlighetstest bygget på femfaktormodellen. Han var med å utvikle Norsk Militært Personlighetsinventorium (NMPI), og bistår nå Forsvaret med å kvalitetssikre testen ved å forske på data fra ulike militære personellkategorier. Spørsmål knyttet til psykometriske egenskaper og ulike former for validitet ved testen er sentralt i doktorgradsprosjektet, samt hvorvidt testen egner seg for praktisk bruk i en militær kontekst. Det overordnede siktemålet med forskningen er å bidra til økt profesjonell bevissthet når det gjelder kvalitetssikring og bruk av psykologiske tester.

Bok: Psykologi i operativ tjeneste

Sammen med førsteamanuensis Patrick Risan har Tom publisert boken «Psykologi i operativ tjeneste» ved Gyldendal forlag. Boken brukes som pensum ved Politihøgskolen og tar for seg stress og mestring, psykososialt arbeidsmiljø og grunnleggende kunnskap om håndtering av publikum med psykiske lidelser.

Pedagogisk utviklingsarbeid

Tom jobber nå med en forskningsartikkel om studenters bruk av en digital medstudentvurderingsplattform her på høyskolen. Denne artikkelen vil undersøke i hvilken grad studenter ved Oslo Nye Høyskole opplevde læringsutbytte ved å benytte medstudentvurdering omkring et arbeidskrav i forskningsmetode.


Tilbake til toppen