Hopp til hovedinnhold
The Oslo Center Logo
Oslosenteret og Oslo Nye Høyskole har inngått en samarbeidsavtale fra 1.juni 2018.

Oslosenteret og Oslo Nye Høyskole etablerer partnerskap

Oslosenteret og Oslo Nye Høyskole har inngått en samarbeidsavtale fra 1.juni 2018. Begge institusjonene arbeider med internasjonale spørsmål knyttet til demokrati, godt styresett og menneskerettigheter, og mener at et slikt partnerskap vil gi synergieffekter både faglig og administrativt, sier Kjell Magne Bondevik og direktør for Oslo Nye Høyskole Sveinung Lunde.

Publisert i Forskningsaktuelt Fredag 1. juni, 2018 - 16:56 | sist oppdatert Onsdag 23. februar, 2022 - 15:14

Tett samarbeid

Oslosenteret ble stiftet av Kjell Magne Bondevik sammen med Einar Steensnæs for over 12 år siden, og fortsetter som selvstendig stiftelse på tross av det nye parnerskapet. Det betyr at i tillegg til å drive prosjekter i egen regi, kan Oslosenteret ta på seg oppgaver etter anmodning fra høyskolen når dette kan drives på ikke-kommersiell basis. Videre kan Oslosenteret dra nytte av relevant kompetanse blant høyskolens ansatte og Oslo Analytica, som er et internasjonalt oppdragssenter etablert under Oslo Nye Høyskole

Faglige synergieffekter

Oslo Nye Høyskole vil på sin side dra nytte av den erfaring og læring som ligger i de konkrete prosjekter som Oslosenteret drifter. – På denne måten vil vi kunne få faglige synergieffekter mellom det akademiske miljø på Oslo Nye Høyskole og det mer praktisk, utøvende miljø ved Oslosenteret, sier Sveinung Lunde.

Det vil også kunne bli synergieffekter av administrativ karakter. Oslosenteret flytter sine kontorer fra sentrum til Oslo Nye Høyskoles lokaler på Lovisenberg i løpet av høsten 2018. Her vil det skje en samlokalisering som gjør samarbeidet tettere og mer effektivt, samtidig som det vil gi administrative synergier og innsparinger.

Bondevik blir arbeidende styreleder for Oslosenteret

Kjell Magne Bondevik slutter som leder og går over til å bli arbeidende styreleder (60%) ved Oslosenteret.
– Etter å ha passert 70 år, ser jeg på dette som en naturlig nedtrapping samtidig som jeg fortsatt vil være engasjert i internajonalt arbeid for fred, demokrati og menneskerettigheter, sier Bondevik.
– Vi ser begge frem til et fruktbart samarbeid til nytte for begge parter og det arbeid vi driver, sier Bondevik og Lunde


Tilbake til toppen