Hopp til hovedinnhold
Fotgjengerovergang med mennesker som går i alle retninger

Samfunnspsykologi

Publisert i Forskningsprosjekter Lørdag 28. november, 2020 - 16:15 | sist oppdatert Torsdag 11. november, 2021 - 14:23

Joshua Phelps forsker innen samfunnspsykologi

Joshua har en doktorgrad innenfor sosialpsykologi og er interessert i “intergroup” relasjoner, språk, kommunikasjon, makt, og ideologi.

Joshua driver nå med et prosjekt der han anvender sosialpsykologi og ny teknologi (kroppsbærende kamera) for å forstå, forbedre, og utfordre politiutdanning og praksis. Nøkkelord for disse interessene er reflektivpraksis, erfaringslæring, perspektivtaking, beslutningstaking og politipsykologi. Nøkkelord som fanger tidligere interesser er majoritet-minoritet relasjoner, integrering, kulturelt mangfold, globalisering, og neoliberalisme. Jeg bruker forskjellige forskningsmetoder i min forskning fra å analyser longitudinelle forandringer i Norsk offentlig diskurs til oppbygging og validering av en psykometrisk skala for å måle den norske majoritetens holdninger til sin egen rolle i integrering.Joshua has a Ph. D in social psychology and is generally interested in intergroup relations, language, communication, power and ideology. At present, he has been applying social psychology and body-worn video technology to understand, improve, and at times challenge police training and practices. Keywords for these interests are reflective practice, experiential learning, perspective-taking, decision-making, and police psychology. Some keywords representing past interests are majority-minority relations, integration, cultural diversity, globalization, and neo-liberalism. He employ mixed methods in his research which has varied from language change analysis of Norwegian media discourse to the construction and application of a psychometric scale that measures majority members’ attitudes toward integration.


Tilbake til toppen