Hopp til hovedinnhold

Forskning ved ISIR

Forskning 

ISIR har en høy andel ansatte med førstestillingskompetanse, og våre ansatte er aktive innen nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid og nettverk. Dette inkluderer blant annet deltakelse i forskningsgrupper, publiseringer, faglige konferanser, seminarer og workshops, og fagfellevurdering for vitenskapelige publikasjoner. Våre forskere representerer en rekke ulike forskningsfelt og publiserer på toppnivå både nasjonalt og internasjonalt. Se våre ansattprofiler for flere detaljer om forskningsområder og publikasjoner.

Fagformidling 

ISIR har som mål å være en aktiv stemme i samfunnsdebatter og en tydelig formidler av fagkunnskap. Mange av våre fagansatte benyttes jevnlig som kommentatorer og analytikere i norske og utenlandske medier og informasjonskanaler. Flere av våre fagansatte har blant annet blitt intervjuet, kommentert og skrivet kronikker i landets ledende medier, slik som NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet, Klassekampen m.fl., samt i en rekke internasjonale medier, slik som Deutche Welle, RFI Radio France Internationale, BBC Newshour og BBC Worldservice, SVT, Le Monde, The Economist, Reuters, AFP, New York Times, Politico Europe og Buzzfeed, for å nevne noen. 

Vi gir også ut en egenprodusert podcast – «Hva Skjer med verden?» - som tar for seg ukentlige utviklinger innen internasjonale politikk.

Internasjonalisering

Instituttet legger stor vekt på internasjonalisering. Fagmiljøet ved ISIR er aktive deltakere i internasjonale nettverk og forskersamarbeid, leder internasjonale prosjekter og kurs, driver feltarbeid, deltar på konferanser og holder gjesteforelesninger ved utenlandske universiteter. Også studentene ved instituttet møter og tar aktivt del i internasjonaliseringen på ulike måter, blant annet gjennom utveksling og internship i utlandet, så vel som vertskap for ‘innvekslingsstudenter’ og gjesteforelesere og forskere fra utlandet. Våre partneruniversiteter befinner seg blant annet i Tanzania, Etiopia, Sør-Afrika, USA, Australia og Storbritannia.

Vi har også siden starten av vårt første studieprogram gitt våre studenter mulighet til å reise på studieturer til utlandet, med faste studieturer til Tanzania og Israel/Palestina. 

Instituttet, og høyskolen for øvrig, jobber kontinuerlig med å videreutvikle samarbeidet med våre internasjonale partnere, opprette nye partnerskap og styrke vårt internasjonale nettverk. 

Se utvalgte forskningspublikasjoner


Tilbake til toppen