Hopp til hovedinnhold

Om oss – ISIR

Om oss 

Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner (ISIR) er ett av fire institutter ved Oslo Nye Høyskole. Vi er det første og foreløpig eneste studiestedet i Norge som tilbyr bachelor i freds- og konfliktstudier. Studiet startet som et årsstudium i 2009. Året etter godkjente Nokut opprettelsen av en full bachelorgrad. Dette studiet ble en umiddelbar suksess, og har vært en sentral del av instituttets virke siden. I 2016 utvidet vi vårt studietilbud med årstudium og bachelorgrad i internasjonale studier, samtidig som vi søkte Nokut om å kunne tilby alle våre studier som nettstudier. Dette ble godkjent, og vi fikk våre første nettstudenter samme høst. Videre utvidet vi vårt studietilbud med et årstudium i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner i 2019, som tilbys utelukkende som nettstudium. Høsten 2020 mottok vi Nokut-akkreditering for nok et studieprogram, denne gangen bachelor og årsstudium i statsvitenskap. Dette tilbys også som stedlig og nettbasert studium. De første studentene startet på statsvitenskap høsten 2021. Med dette ble vi den første og enste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en hel bachelorgrad i statsvitenskap som nettstudium. 

Studenter og fagmiljø

Vi har i dag over 300 studenter fordelt på de ulike studieprogrammene ved ISIR. Omtrent halvparten er nettstudenter, mens den andre halvparten studerer på campus Lovisenberg i Oslo. 

ISIR har en fagstab bestående av 12 faste vitenskapelig ansatte, 2 midlertidige vitenskapelige ansatte og 7 vitenskapelig ansatte i bistilling. Våre ansatte har en variert faglig bakgrunn og dekker alle de sentrale fagområdene innen våre studietilbud. Se våre ansattprofiler for mer informasjon.

Ved Oslo Nye Høyskole er avstanden mellom de ulike fagdisiplinene liten, noe som legger godt til rette for fagoverskridende kunnskapsdeling. Fagmiljøet ved ISIR jobber blant annet tverrfaglig med komplementære fagmiljøer innenfor Institutt for psykologi og Institutt for økonomi og administrasjon. 

Undervisning og veiledning  

Det er svært viktig for oss at høyskolens kjerneverdier – nærhet, kvalitet og pålitelighet – også gjenspeiles ved instituttet. Vi er opptatt av at avstanden mellom student og fagstab skal være så kort som mulig, både for studenter på campus og på nett. Kontorene våre er derfor åpne, og du har alle muligheter til å få tett oppfølging av vår fagstab, samt av studie- og karriererådgivere når du trenger det. Dette er med på å gjøre studiehverdagen din så god, trygg og inspirerende som mulig.

Som student ved ISIR vil du også oppleve mange ulike undervisnings- og vurderingsformer. I klasserommet legger vi opp til interaksjon og studentdeltagelse, mens varierte arbeidskrav og eksamensformer gir deg muligheten til å tilegne deg forskjellige ferdigheter du vil ha stor nytte av i arbeidslivet. 

Internship

Å hjelpe våre studenter på veien mot et relevant arbeidsliv er en viktig del av vår virksomhet. Dette har vi lagt svært godt til rette for gjennom vår internshipordning, som vi introduserte i 2014. Siden den gang har over 100 studenter gjennomført internship ved en rekke ulike arbeidssteder i Norge og utlandet, slik som Flyktninghjelpen, utenlandske ambassader i Norge, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Oslosenteret, Zero, Noas, Røde Kors, HL-senteret m.fl. I motsetning til normal praksis ved andre utdanningsinstitusjoner, har vi integrert internshipordningen i studieløpet, slik at du får studiepoeng også får dette. For mange av våre studenter har dette blitt veien inn i arbeidsliv umiddelbart etter endte studier. 

← Tilbake til Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner


Tilbake til toppen