Hopp til hovedinnhold

Forskning ved Institutt for helsefag

Forskerne ved Institutt for helsefag har et bredt spekter av erfaring og interesseområder, og kommer også fra ulike fagdisipliner. Sentrale temaområder for flere av forskerne er ernæring og inflammasjon, forskning på komponenter i mat som kan redusere eller øke risiko for sykdom, grunnforskning innen hjertehelse og revmatisk sykdom og globale ernæringsutfordringer. 

Studentene er i fokus hos oss, og utdanningsforskning og forskning på hvilke metoder som gir studentene best læring i helsefagene er et satsningsområde fremover.

Se utvalgte forskningspublikasjoner