Hopp til hovedinnhold

Forskning ved Institutt for psykologi

Det er et overordnet mål for psykologisk institutt å fremme forskning av høy kvalitet. En hovedvekt av våre forskere har et anvendt fokus, noe som samsvarer med kjernene i bachelor- og masterprogrammene våre.  I tillegg arbeider flere av våre ansatte med sentral grunnforskning.

Forskningsområdene våre er for tiden organisert rundt fire kjerneområder: Helse, kognitiv og nevropsykologi, organisasjonspsykologi og samfunnspsykologi.

Utvalgte forskningstema: 

Helsepsykologi 

 • Kliniske tema: spiseforstyrrelse, selvmord, adhd, depresjon, kronisk smerte 
 • Motivasjon for – og konsekvenser av – gaming, strømming og sosiale medier i lys av psykisk helse
 • Sosioøkonomiskstatus og stress 

Kognitiv og nevropsykologi 

 • Smerte og sensomotorisk prosessering   
 • Genetikk, hjerneutvikling og ulike medisinske problemer (slag, Multiple sclerosis) eller psykiske lidelser (bipolar, schizofreni) 
 • Sosial kognisjon knyttet til bedømming og beslutningspsykologi, emosjoner, ny teknologi og forbrukerpsykologi 
 • Menneskets interaksjon med teknologi 
 • Sosial atferd i dyr 

Organisasjonspsykologi 

 • Ledelse, inkludert helseledelse og ledelse i forsvar 
 • Varsling 
 • Karrierer 
 • Mangfold, utdanning og organisasjoner 
 • Profesjonsutøveres motivasjon for utdannings- og yrkesvalg 

Samfunnspsykologi 

 • Covid-19 og samfunnet: Holdninger til vaksiner og befolkningsforståelser av myndighetenes korona-tiltak.
 • Miljøpsykologi 
 • Livskvalitet 
 • Omsorgsforståelser og omsorgspraksiser for barn og unge i vanskelige livssituasjoner 
 • Kommunikasjon språk og ideologier 
 • Perspektivtaking og sosial interaksjon 

Annet

 • Idrettspsykologi: toppidrettsutøvere og forhold til trenere 
 • Norsk politiutdanning og psykologifaget 
 • Forskning på forskningspraksis i psykologifaget 

Se utvalgte forskningspublikasjoner