Hopp til hovedinnhold

Anne Kjeldsen

Førsteamanuensis

Anne Kjeldsen

Anne har doktorgrad i utviklingspsykologi og har forsket på psykisk helse hos barn og unge.

Bakgrunn

  • Doktorgradsstipendiat og postdoktor ved Folkehelseinstituttet
  • Tidligere prosjektleder for den longitudinelle, populasjonsbaserte studien Trivsel og oppvekst – Barndom og ungdomstid (TOPP-studien) ved Folkehelseinstituttet, nå ved Universitetet i Oslo 
  • Embetsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo
  • Spesialist i klinisk psykologi fordypning barn og unge, privatpraksis som psykologspesialist

Jobber med

Veileder på bachelor- og masteroppgaver.

Forskning

Anne har forsket på psykisk helse hos barn og unge

Tidligere forskningsområder

  • Hvordan henger depresjonssymptomer og atferdsvansker sammen med beruselsesdrikking to år senere, målt på ulike tidspunkt gjennom hele ungdomsperioden?
  • Hva er det som gir livskvalitet og opplevelse av mening ved 19 års alder? Prediksjon av positiv psykisk helse ved terskelen til voksenlivet fra risiko og beskyttende faktorer gjennom barneårene.
Tilbake til toppen