Hopp til hovedinnhold

Anne Kjeldsen

Førsteamanuensis

Anne Kjeldsen

Anne har doktorgrad i utviklingspsykologi og forsker på psykisk helse hos barn og unge.

Bakgrunn

  • Doktorgradsstipendiat og postdoktor ved Folkehelseinstituttet
  • Tidligere prosjektleder for den longitudinelle, populasjonsbaserte studien Trivsel og oppvekst – Barndom og ungdomstid (TOPP-studien) ved Folkehelseinstituttet, nå ved Universitetet i Oslo 
  • Embetsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo
  • Spesialist i klinisk psykologi fordypning barn og unge, privatpraksis som psykologspesialist

Jobber med

Veileder på bachelor- og masteroppgaver.

Forskning

Anne forsker på psykisk helse hos barn og unge

Aktuelle forskningsområder

  • Hvordan henger depresjonssymptomer og atferdsvansker sammen med beruselsesdrikking to år senere, målt på ulike tidspunkt gjennom hele ungdomsperioden?
  • Hva er det som gir livskvalitet og opplevelse av mening ved 19 års alder? Prediksjon av positiv psykisk helse ved terskelen til voksenlivet fra risiko og beskyttende faktorer gjennom barneårene.