Hopp til hovedinnhold

Heidi Øvereng Bjøntegaard

Høyskolelektor

Heidi Øvereng Bjøntegaard

Heidi jobber som høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole og har emneansvar for PSY6170 Psykisk helse i skolen og PSY1140 Helsepsykologi.

Heidi har stor faglig interesse for helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge, og faktorer som fremmer god psykisk helse og livskvalitet og forhindre psykiske plager blant barn og unge slik som sosiale og miljømessige faktorer og mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet. De siste årene har hun forsket på hvordan fasilitere og styrke deltakelse blant ungdom i en kommunal kontekst.

Bakgrunn

  • Stipendiat i folkehelsevitenskap ved institutt for folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Mastergrad i folkehelsevitenskap fra NMBU
  • Bachelorgrad i ernæring fra Atlantis Medisinske Høyskole

Jobber med

Undervisning- og veiledningsområder: 

  • Psykisk helse i skolen
  • Helsepsykologi
  • Forebyggende arbeid

Forskning

Forskningsområder og -interesser:

  • Fasilitering av deltakelse og involvering blant barn og ungdom
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Helsepsykologi, samfunnspsykologi og positiv ungdomsutvikling
  • Deltakerorienterte tilnærminger

Utvalgte publikasjoner

Tilbake til toppen