Hopp til hovedinnhold

Henrik Syse

Professor II

Henrik Syse

Henrik er filosof, samfunnsviter og foredragsholder med et særlig fokus på krigens etikk. I tillegg til å forelese ved freds- og konfliktstudier og internasjonale studier på Oslo Nye Høyskole er Henrik styremedlem på høyskolen.

Bakgrunn

  • Doktorgrad fra Universitetet i Oslo
  • Mastergrad fra Boston College (Fulbright-stipendiat)

Jobber med

Undervisning og veiledningsområder
Krigens etikk, filosofi og nobels fredspris

Forskning

Aktuelle forskningsområder
Etikk, religion, filosofi, militæretikk

Utvalgte publikasjoner

  • Det vi sier til hverandre: Om tanke tale og toleranse (Cappelen Damm, 2015)
  • Noe å tro på. En filosofs tanker om tro i vår tid (Cappelen Damm, 2011)
  • Måtehold i grådighetens tid (Cappelen Damm, 2009)
  • Ethics, Nationalism, and Just War (Catholic University of America Press, 2007) (sammen med Gregory Reichberg)
  • Natural Law, Religion and Rights (St. Augustine’s Press, 2007)
  • The Ethics of War: Classic and Contemporary Readings (Blackwell, 2006) (sammen med Gregory Reichberg og Endre Begby)
  • Rettferdig krig (Aschehoug, 2003)
  • Tenkere og ideer: fiosofiens historie og fra antikken til vår egen tid (Gyldendal, 1998) (sammen med Torstein Tollefsen og Rune Fritz Nicolaisen)

For ytterligere informasjon og publiseringsliste se her.

Annet

Faglige kompetanseområder
Moralfilosofi, politisk filosofi, krigens etikk og tro, relasjonen mellom religion og bruk av militærmakt.

Annet
Henrik ble i 2014 gitt det ærefulle oppdraget å være medlem av den norske Nobelkomite. Han er også seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og førsteamanuensis II ved Forsvarets høgskole, samt redaktør for fagtidsskriftet Journal of Military Ethics. Henrik har hatt en rekke ulike jobber og verv, og har blant annet ledet eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM) (2005-2007) og vært medlem av Verdikommisjonen (1998-2001). Han er også medlem av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Tilbake til toppen