Hopp til hovedinnhold

Henrik Wiig

Førsteamanuensis

Portrett av Henrik Wiig

Henrik er samfunnsøkonom og studerer hvordan eiendomsrett til land og naturressurser påvirker økonomisk vekst i utviklingsland.

Både Latin-Amerika og Afrika har et potensiale for utnytte vind, sol, bio og hydroenergi til å produsere grønne industrivarer for verdensmarkedet. Han forsker både på aktørenes tilpasninger og utvikling av relevante internasjonale avtaler på sektoren, og er dessuten involvert i kommersielle biodrivstoff- og skogbevaringsprosjekter i Colombia og Peru. Henrik har tidligere jobbet som oppdragsforsker ved NIBR-Oslomet, NUPI og Forskningsavdelingen i SSB hvor han har ledet større forskningsprosjekter.

Bakgrunn

 • PhD fra UiO Økonomisk institutt, samarbeid blant småbønder i Peru
 • Master (Profesjonsstudier) fra UiO Økonomisk institutt
 • Bachelor i journalistikk Norsk Journalisthøgskole

Jobber med

Undervisning og veiledningsområder

 • Mikroøkonomi
 • Internasjonal Politisk Økonomi
 • Utviklingsøkonomi
 • Fornybar energi

Faglige kompetanseområder

 • Utviklingsøkonomi og internasjonal økonomi
 • Naturressurs forvaltning
 • Biodrivstoff og fornybar energi
 • Landbruk og eiendomsrett til jord 
 • Skogvern og REDD+
 • Fattigdom og ulikhet
 • Likestilling
 • Makroøkonomiske likevektsmodeller

Utvalgte publikasjoner

Hvem eier vinden? Hvordan gi regional plan innflytelse over vindkraftkonsesjoner (2021) i K. B. Stokke and K. Broch Hauge (eds) Integrert kystsoneforvaltning i Norge, Gyldendal: Oslo (med A. Tesli)

Bread or justice - Land restitution and investments in Colombian agriculture (2020) Land Use Policy, Vol 91, pp. 1-8 (med P. García Reyes)

Ideals and Realities of Restitution: The Colombian Land Restitution program”, Journal of Human Rights Practice, Vol. 10. (1), pp. 40-57 (med J. Garcia-Godos)

Joint titling in rural Peru: Impact on women’s participation in household decision-making (2013) World Development, Vol. 52, pp. 104-119.

Annet

Publikasjoner på Google Scholar

Les mer om Henrik Wiig på hans nettside her

English profile here

Tilbake til toppen