Hopp til hovedinnhold

Hilde Eliassen Restad

Førsteamanuensis

 Hilde Eliassen Restad

Hilde er førsteamanuensis ved freds- og konfliktstudier. Hun har vært ansatt på Oslo Nye Høyskole siden høsten 2012, og før det jobbet hun på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i to år.

Hildes akademiske bakgrunn er gjort opp av statsvitenskap, Nord-Amerikastudier og amerikansk politikk. Hun har studert og bodd i USA i til sammen ni år og brukes hyppig som kommentator i media.

Bakgrunn

 • Deltok i solidaritetsbrigade i El Salvador (1999)
 • Cand. Mag. i statsvitenskap, Universitet i Oslo (2002)
  • Psykologi
  • Nord-Amerikakunnskap
  • Statsvitenskap
  • Jobbet mye i studentradioen Radio NOVA, blant annet som redaksjonssjef for samfunnsprogrammet “Limbo”.
 • Master in Foreign Affairs, University of Virginia (2005)
  • Fulbright stipendiat 2003-2004
  • Norge-Amerikaforeningen stipendiat 2004-2005
 • PhD in Foreign Affairs, University of Virginia (2010)
  • Doktorgraden handlet om hvordan amerikansk eksepsjonalisme, definert som en identitet, har påvirket amerikansk utenrikspolitikk i et historisk perspektiv.

Jobber med

Undervisning og veiledningsområder
Amerikansk politikk (herunder utenrikspolitikk og det amerikanske politiske systemet), internasjonal politikk, global sikkerhet, og kritiske sikkerhetsstudier.

Andre arbeidsområder
Hilde er veldig interessert i amerikansk politikk og samfunn og følger derfor nøye med på det. Hun brukes derfor ofte i media som kommentator, i tillegg til at hun skriver på Facebook, Twitter og tradisjonelle kronikker.

Faglige kompetanseområder
Områdekunnskap (USA) og statsvitenskap generelt, herunder internasjonale relasjoner, amerikansk utenrikspolitikk og det amerikanske politiske systemet.

Forskning

Utvalgte publikasjoner

Bok: American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World (Routledge, 2014)

Bok: Hans Petter Graver, Gunn Elisabeth Birkelund og Gro Havelin (red.) Hvor går demokratiet?, (Dreyer, 2022) 
Oslo Nye Høyskoles Hilde Restad er en av bidragsyterne til boken og skriver om status i det amerikanske demokratiet.

Les Hildes siste artikler i Global Affairs og Texas National Security Review

Annet

Essay: 

 

Policy Brief:

 

Tilbake til toppen