Hopp til hovedinnhold

Johan Bergh

Førstelektor

Johan Bergh

Johan jobber med organisasjon og ledelse. 

Bakgrunn

Johan Bergh er marineoffiser, og har bakgrunn i ledelsesfaget, HR, og organisasjons- og lederutvikling.

Han har vært ansatt som avdelingssjef, studieveileder, hovedlærer og prosjektleder ved Forsvarets høgskole (FHS) i flere perioder, senest fra 2010-2019.

Han har 38 års erfaring fra Forsvaret, og erfaring fra flere utviklings- og forskningsprosjekter. Blant annet har han gjennomført prosjektet Forsvarets Pedagogiske Grunnsyn (FPG) der virkeområdet er all opplæring i Forsvaret. FPG har tung vekt på kognitiv og humanistisk pedagogikk.

Han har gjennomført forprosjekteringen med digitalisering av Forsvarets HR-prosesser og utdanningen ved FHS.

Johan har i tillegg arbeidet med utvikling og implementering av et nytt studiepoenggivende fag i militær ledelse ved Forsvarets stabsskole (FSTS), som er Forsvarets topplederutdanning.

Jobber med

Ledelse, organisasjonsfag, prosjektledelse og HR 

Forskning

Ledelse og samhandling med fokus på betydningen av tillit.   

Utvalgte publikasjoner

Ledelse og samhandling med fokus på betydningen av tillit.

Vitenskapelige publikasjoner:

  • Samhandling and Trust in Military Leadership Structures (2018). I den vitenskapelige antologien Interaction: 'Samhandling' Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen.
  • Bidrag i boken Military Psychology Response to Post Pandemic Reconstruction. Volume 2. 

Faglige/redaksjonelle publikasjoner:

  • Situasjonsforståelse og situasjonsbevissthet i ledelse. I MAGMA 4/2020.
  • God og effektiv ledelse – how hard can it really be? Dagens Perspektiv, 2021
  • Hva kan god og effektiv ledelse være? Dagens Perspektiv, 2021.
Tilbake til toppen