Hopp til hovedinnhold

Jon Strype

Førsteamanuensis

Jon Strype

Jon Strype er ansatt som førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, og har emneansvar for emnet Pedagogisk psykologi. Jon underviser også ved masterprogrammet i psykologi og i bacheloremnet Psykisk helse i skolen.

Bakgrunn

Utdanning

 • Pedagogisk basiskompetanse for politiutdannere, Politihøgskolen
 • Doktorgradsprogrammet i psykologi, Universitetet i Oslo
 • Statistikk for samfunnsvitere (SS1 og SS2), Universitetet i Oslo
 • Embetsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo

Jobb

 • 2021 -            Førsteamanuensis, Oslo Nye Høyskole
 • 2022 -            Førsteamanuensis II, Politihøgskolen
 • 1999 - 2021   Førsteamanuensis, Politihøgskolen
 • 2016 - 2017   Seniorrådgiver, HiOA (nå Storbyuniversitetet)
 • 1998 - 1999   Rådgiver, Norges Forskningsråd
 • 1994 - 1998   Prosjektmedarbeider og stipendiat, Folkehelsa
 • 1993              Psykolog, Frambu Helsesenter 
 • 1992 - 1993   Pedagogisk-psykologisk rådgiver, PPT for nedre Hallingdal
 • 1992              Psykolog (sivilarbeider), Frambu Helsesenter

Jobber med

Undervisning: 
Pedagogisk psykologi, Psykisk helse i skolen, Kvantitative forskningsmetoder.

Forskning:
Jon er interessert i psykometri og ikke minst praktiske anvendelser av psykologisk måling. Han er blant annet opptatt av måling av studenttilfredshet. Han er også interessert i politifolks utdanning og yrkeskultur, samt forholdet mellom politiet og borgerne. Jon er også interessert i psykologiens historie, med et særlig blikk på psykologiens rolle i andre profesjoner og profesjonsutdanninger.

Jons forskningsformidling finner du her. 

Tilbake til toppen