Hopp til hovedinnhold

Joshua Phelps

Førsteamanuensis (i permisjon)

Joshua Phelps

Joshua har doktograd fra Universitetet i Oslo innen sosialpsykologi og underviser blant annet i kritisk psykologi.

Bakgrunn

 • Doktorgradsstipendiat, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Msc, Social psychology, University of Central Lancashire, U.K.
 • Bachelor of Arts, Psychology (major) and Sociology (minor), University of Kentucky, USA,
 • Førsteamanuensis Politihøgskolen

Jobber med

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Kritisk-, kultur- og sosialpsykologi
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Bacheloroppgave

Forskning

Joshua forsker innen samfunnspsykologi

Aktuelle forskningsområder

 • Reflektiv praksis og erfaringslæring i politiutdanning med bruk av kroppsbærende kamera
 • Kommunikasjon, perspektivtaking og «position exchange theory»
 • Språkforandring i offentlig diskurs (mediespråk) i forbindelse med gruppekategorier og mangfolds-ideologier, neoliberalisme, og livskvalitet.
 • Majoritets holdninger til sin egen rolle i integrering

English

 • Reflective practice and experiential learning in police education using body-worn video
 • Communication, perspective-taking, and position-exchange theory
 • Language change in public discourse (media language) involving symbolic boundaries and diversity ideologies, neo-liberalism, and well-being.
 • Majority integration attitudes

 

Tilbake til toppen