Hopp til hovedinnhold

Magnus Helgheim Blystad

Førsteamanuensis

Magnus Helgheim Blystad

Magnus er førsteamanuensis ved psykologisk institutt og underviser i psykologi som fag og vitenskap ved Oslo Nye Høyskole. Hans forskning omhandler grunnleggende påvirkende faktorer på hjelpeatferd og empati.

Bakgrunn

Magnus Helgheim Blystad gjennomførte en bachelorgrad i psykologi ved NTNU, og skrev der sin oppgave om kjønn og språk. Siden tok han mastergrad ved Kavli Instituttet/NTNU i nevrovitenskap (MSc Neuroscience) omkring effekter av antidepressiva på atferd og hjerneaktivitet hos rotter. Han fullførte sine doktorgrad i atferdsanalyse ved OsloMet hvor han jobbet med sosial atferd hos rotter, hjelpeatferd og empatisk atferd. 

Underveis i doktorgraden jobbet han med undervisning innen generell psykologi, sosial psykologi, psykologisk metode og kognitiv psykologi ved OsloMet. Han har også jobbet med emneutvikling innen biologisk og kognitiv psykologi. 
 

Jobber med

Undervisnings-, veilednings- og forskningsområder

  • Emneansvar i PSY2230 Biologisk psykologi 
  • Dyreforsøk
  • Biologisk psykologi
  • Komparativ psykologi
  • Kognitiv psykologi

Forskning

Forskningen hans omhandler to hoveddeler; sosial atferd hos dyr og forståelse av empati som psykologisk begrep. 

Tilnærmingen til empati og hva som ligger i det begrepet har sitt opphav i studien av hjelpeatferd hos rotter under hans doktorgrad; dette er et veldokumentert fenomen hos mange arter, men akkurat hvorfor er litt vanskeligere å forstå. Grunnleggende faktorer som påvirker hvorfor dyr hjelper hverandre blir derfor veldig viktig å finne ut av, og denne typen grunnforskning jobber Magnus med. 

Magnus jobber også konseptuelt og teoretisk inn mot hva som ligger i begrepet empati, og hvordan dette begrepet forstås på tvers av forskningsfelt. Empati er en term som kan romme veldig mye, og med et vidstrakt bruksområde følger også en mangfoldig forståelse. 

Utvalgte publikasjoner

Blystad, M. H., P. Asare, D. Andersen, & Espen B. Johansen. (2023). The social release paradigm: investigations of restrainer aversion. Mexican Journal of Behavior Analysis49(1). https://doi.org/10.5514/rmac.v49.i1.86204 

Blystad, M. H., & Hansen, S. (2022). Empathy or not empathy, that’s the question—A pragmatic behavior analytical approach. Behavior Analysis: Research and Practice. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/bar0000242

Blystad MH. (2021) An opinion on the interpretation of social release in rats. Biology Letters. 17: 20210355. https://doi.org/10.1098/rsbl.2021.0355

Blystad MH (2021) Investigating social behaviour in animals: The curious case of the prosocial and empathic rat, OsloMet – Oslo Metropolitan University, Available from: https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/741/602\

Blystad MH, Andersen D, Johansen EB (2019) Female rats release a trapped cagemate following shaping of the door opening response: Opening latency when the restrainer was baited with food, was empty, or contained a cagemate. PLOS ONE 14(10): e0223039. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223039

Blystad MH (2019). A critical review of the rodent social release paradigm: empathy or social reinforcement. Mex J Behav Anal [Internet];45(2):199–222. Available from: http://rmac-mx.org/wp-content/uploads/2020/07/RMAC4502_03_Blystad.pdf

Andre presentasjoner/media

Blystad, Magnus Helgheim (2020) Studio 2 - Rotter på vandring i Malmø, NRK P2 https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/sesong/202008/MKRD04016320

Blystad, Magnus Helgheim (2020) Studio 2 - Rottene lider også under korona tiden, NRK P2 https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/sesong/202005/MKRD04010820

Sjøberg, Espen; Blystad, Magnus Helgheim (2018). Å gi menneskelige egenskaper til dyr kan være problematisk. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/viten/i/zLy18O/-A-gi-menneskelige-egenskaper-til-dyr-kan-vare-problematisk

Blystad, Magnus Helgheim; Råbu, Marit; Wesche Guttormsen, Ellen (2017). Ekko Helg - Treng me meir eller mindre empati? NRK P2 https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP31001917/13-05-2017

Tjellaug, Ane Bamble; Blystad, Magnus Helgheim (2017). Hvem vil du hjelpe? Vårt Land. http://reportasje.vl.no/artikkel/19-hvem-vil-du-hjelpe

Blystad, Magnus Helgheim (2016). Dyr hjelper hverandre. Forskning.no http://forskning.no/2016/08/de-hjelpsomme-dyrene 

Annet

Tilbake til toppen