Hopp til hovedinnhold

Øyvind Jacobsen

Førsteamanuensis

Øyvind Jacobsen

Øyvind Jacobsen er tilknyttet institutt for helsefag og underviser i generell kjemi, organisk kjemi og biokjemi på medisinprogrammet 1+5 medisinstudier

Bakgrunn

Øyvind har en doktorgrad (Ph.D.) i legemiddelkjemi og en cand. scient. grad i organisk kjemi fra Universitetet i Oslo (UiO), og har hatt kortere studie-/forskningsopphold ved University of Cambridge i Storbritannia og Harvard University i USA. Han har også jobbet som postdoktor ved henholdsvis UiO og Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Han har tidligere undervist og veiledet studenter på UiO, OUS og OsloMet. Foruten undervisning og veiledning av studenter, er hovedinteressene hans design, syntese og testing av nye kjemiske substanser som kan ha biologisk aktivitet, og som potensielt kan danne utgangspunkt for utvikling av nye legemidler. Han har gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning og underviser også på Dønski videregående skole i Bærum kommune. Øyvind har vært medlem av Norsk kjemisk selskaps kjemiolympiadekomité i 22 år, og har i den forbindelse vært lagleder for det norske laget i den internasjonale kjemiolympiaden åtte ganger.

Jobber med

Undervisning og veiledningsområder
Øyvind underviser på emnene MB 1110 Medisinsk kjemi og MB 1120 Introduksjon til biokjemi på Medisin 1+5 programmet

Kompetanseområder
Generell kjemi, organisk kjemi, biokjemi, legemiddelkjemi, strukturkjemi

Forskning

Forskning
Øyvind er bl.a. interessert i syntese og strukturstudier av korte peptider, og spesielt metoder for å tvinge korte peptider, som vanligvis ikke har noen definert romlig form i løsning, til å danne helikser ved å kryssbinde sidekjedene til to aminosyreresiduer. I senere tid har han også arbeidet med å 1) karakterisere tabletterbare pulvere av omega-3 og β-syklodekstrin og 2) identifisere og karakterisere hemmere av DNA-reparasjonsenzymer.

Mange protein-protein interaksjoner av biologisk og potensielt medisinsk betydning formidles av heliske proteinsegmenter. Korte peptider som etterligner primær- og sekundærstrukturen til slike proteinsegmenter kan potensielt hemme dannelsen av protein-protein komplekser involvert i forskjellige sykdomstilstander.

Formidling
Øyvind har skrevet en kronikk i Aftenposten sammen med professor Jo Klaveness ved Farmasøytisk institutt, UiO, om betydningen av kjemien for folkehelsen.

Utvalgte publikasjoner

  • Skaaraas, G. H. E. S.; Melbye, C.; Puchades, M. A.; Leung, D. S. Y.; Jacobsen, Ø.; Rao, S. B.; Ottersen, O. P.; Leergaard, T. B. & Torp, R., J. Alzheimer’s Dis. 2021, 83, 1651.
  • Vestland, T. L.; Jacobsen, Ø.; Sande, S. A.; Myrset, A. H. & Klaveness, J. Food Chem. 2016, 197, 496.
  • Vestland, T. L.; Jacobsen, Ø.; Sande, S. A.; Myrset, A. H. & Klaveness, J. Food Chem. 2015, 185, 151.
  • Jacobsen, Ø.; Maekawa, H.; Ge, N.-H.; Görbitz, C. H.; Rongved, P.; Ottersen, O. P.; Amiry-Moghaddam, M. & Klaveness, J. J. Org. Chem. 2011, 76, 1228.
  • Jacobsen, Ø.; Klaveness, J. & Rongved, P. Molecules 2010, 15, 6638.
  • Jacobsen, Ø.; Klaveness, J.; Ottersen, O. P.; Amiry-Moghaddam, M. R. & Rongved, P. Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 1599.
Tilbake til toppen