Hopp til hovedinnhold

Anne Fylling Frøyen

Førsteamanuensis

Anne Fylling Frøyen

Anne har en doktorgrad i idrettspsykologi fra Norges Idrettshøgskole (NIH). Hun har emneansvar i PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening, og i PSY6061 Anvendt idrettspsykologi. 

Bakgrunn

 • Doktorgrad i idrettspsykologi fra Norges Idrettshøgskole (NIH). Tema for doktorgraden var hva som kjennetegner relasjonskvalitet i trener-utøverrelasjonen og hvilken betydning dette har for prestasjon hos de som presterer på verdenstoppnivå over tid.
 • Mastergrad i idrettspsykologi fra Norges Idrettshøgskole (NIH). Tema for masteroppgaven var hva som kjennetegner mental tøffhet, og hvordan trenere gjennom sosial støtte kan bidra til å utvikle mentalt tøffe utøvere.
 • 2-årig etterutdanning i kognitiv idrettspsykologi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) fra Universitet i Agder.
 • Anvendt idrettspsykologi fra Høgskolen i Halmstad.

Tidligere erfaring

 • Fagkonsulent i idrettspsykologi ved Olympiatoppen.
 • Privatpraktiserende idrettspsykologisk rådgiver.
 • Undervisning i idrettspsykologi og mental trening på ulike trenerutdanninger fra nybegynner til elitenivå.

Jobber med

Undervisning- og veiledningsområder

 • Idrettspsykologi og mental trening.
 • Trening og fysisk aktivitet i et psykologisk perspektiv.
 • Kvalitativ metode (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA).

Forskning

 • Betydningen av relasjonskvalitet for prestasjon i høyprestasjonsgrupper.
 • Relasjonskompetanse og kommunikasjon i eliteidrett.

Utvalgte publikasjoner

Tilbake til toppen