Hopp til hovedinnhold

Dagfinn Aune

Førsteamanuensis

Dagfinn Aune

Bakgrunn

Dagfinn Aune har en mastergrad i klinisk og samfunnsernæring fra Universitetet i Oslo og har sin doktorgrad fra NTNU i Trondheim.

Dagfinn har jobbet med ernæringsforskning siden 2008 på diverse forskningsprosjekter ved UiO frem til 2010. Fra 2010 har han vært ansatt ved Imperial College London hvor han har jobbet i “the Continuous Update Project” som er en videreføring av de systematiske litteraturgjennomgangene og meta-analysene av rapportene til World Cancer Research Fund vedrørende kosthold, fysisk aktivitet og antropometri og risiko for ulike kreftformer. Han har også jobbet frilans for Kleinen Systematic Reviews Ltd og ved Oslo Universitetssykehus.

Han ble ansatt som PhD student ved NTNU i 2012 og har da samarbeidet med Imperial College London med analyser i European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) – InterAct studien som er en stor kohort studie i åtte europeiske land vedrørende kostholdsfaktorer og diabetes. Han fullførte sin doktorgrad i 2016. Han har siden 2015 vært ansatt ved Imperial College London hvor han har jobbet med systematiske litteraturgjennomganger og meta-analyser av kostholds og livsstilsfaktorer og risiko for kreft, type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, svangerskapskomplikasjoner og prematur dødelighet. Han har samarbeidspartnere i Uruguay (Montevideo), Tyskland (University of Regensburg), India (Public Health Foundation of India), USA (Harvard University, The Tisch Cancer Institute), Canada (McMaster University), Norge (NTNU, Universitetet i Bergen, Oslo Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet), og Storbritannia (Universitetet i Leeds, University of Cambridge, University of Oxford).

Forskning

Han har vært peer reviewer for over 100 medisinske tidsskrift og har presentert sin forskning på forelesninger, konferanser og i media nasjonalt og internasjonalt.

Dagfinn Aune forsker på kosthold og livsstilsfaktorer

Utvalgte publikasjoner

Han har en rekke publikasjoner i internasjonale tidsskrift; se en oversik over Dagfinns publikajsoner på PubMed.

Tilbake til toppen