Hopp til hovedinnhold

Einar Sjaastad Nordén

Høyskolelektor og forsker

Einar Sjaastad Nordén

Einar er forsker og høyskolelektor ved Institutt for helsefag på Oslo Nye Høyskole.

Bakgrunn

Einar er lege utdannet ved Universitetet i Oslo, og stipendiat. Han har jobbet ved indremedisinsk avdeling på flere sykehus i Osloregionen ved siden av forskningen, samt at han også har erfaring fra ambulansetjenesten i Oslo og Akershus. 

Jobber med

  • Forskning
  • Undervisning i ulike helsefaglige emner ved Oslo Nye Høyskole

Forskning

Einars forskning har fokus på behandling av hjertesvikt med mål om å finne nye behandlinger, og forstå bedre hvilke skadelige endringer som skjer i hjertet under sykdomsutvikling. Hovedtemaet er den behandlingsmessige verdien av natriuretiske peptider hos pasienter med hjertesvikt.

Utvalgte publikasjoner

Etiology-Dependent Impairment of Diastolic Cardiomyocyte Calcium Homeostasis in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 2021 Feb 2;77(4):405-419. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.044.

Sacubitril/valsartan ameliorates cardiac hypertrophy and preserves diastolic function in cardiac pressure overload. ESC Heart Fail. 2021 Apr;8(2):918-927. doi: 10.1002/ehf2.13177.

Regional right ventricular function in rats: a novel magnetic resonance imaging method for measurement of right ventricular strain. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2019 November. doi: 10.1152/ajpheart.00357.2019.

Abstract: Sacubitril/Valsartan: Influence of time and infarction size on cardio-protective effects. Muntlig presentasjon av poster ved 17th Annual CHFR Symposium on Heart Failure i 2019. 

Accelerated magnetic resonance imaging tissue phase mapping of the rat myocardium using compressed sensing with iterative soft-thresholding. PLoS One. 2019 Jul 5;14(7):e0218874. doi: 10.1371

Cardiomyocyte substructure reverts to an immature phenotype during heart failure. Journal Physiol. 2019 Feb 1. doi: 10.1113/JP277273. [Epub ahead of print]

Ryanodine receptor dispersion disrupts Ca2+ release in failing cardiac myocytes. Elife. 2018 Oct 30;7. pii: e39427. doi: 10.7554/eLife.39427.

Regional diastolic dysfunction in post-infarction heart failure: role of local mechanical load and SERCA expression. Cardiovasc Res. 2018 Oct 23. doi: 10.1093/cvr/cvy257. [Epub ahead of print]

Abstract: Anti hypertrophic effects of LCZ 696 in chronic cardiac pressure overload. Presentert muntlig (rapid fire) ved European Society of Cardiology kongressen i Roma 2016.

Tilbake til toppen