Hopp til hovedinnhold

Ella Marie Heyerdahl

Høyskolelektor

Ella Heyerdahl

Ella arbeider som høyskolelektor ved Institutt for helsefag. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, og har jobbet med individuell kostveiledning og gruppeundervisning på sykehus.

Bakgrunn

Klinisk erfaring
Ella har tidligere jobbet som klinisk ernæringsfysiolog ved St Olavs hospital i Trondheim. Der jobbet hun med flere ulike pasientgrupper, både med individuell kostveiledning og med gruppeundervisning. Ved siden av jobben ved ONH har Ella jobbet seks år med kostveiledning i privat praksis.

Annen erfaring
Ella har i tillegg til den kliniske utdannelsen fordypning i global ernæring fra Universitet i Oslo. Hun har hatt et internship i verdens matvareprogram (WFP) i FN i Roma.

Jobber med

Forskning

Ella har deltatt i et forskningsprosjekt med Lovisenberg Diakonale Høyskole som omhandlet tverrfaglig samarbeid mellom ernæring og sykepleiestudenter for bedre ernæringspraksis i sykehjem.

Utvalgte publikasjoner:

https://ldh.brage.unit.no/ldh-xmlui/handle/11250/2440143/browse?type=author&value=Heyerdahl%2C+Ella+Marie

Tilbake til toppen