Hopp til hovedinnhold

Erik Carlquist

Førsteamanuensis

Erik Carlquist

Erik underviser i samfunnspsykologi, forebygging og metode, og forsker blant annet på språk, livskvalitet og ideologi.

Erik Carlquist har doktorgrad i kultur- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo, og underviser og forsker i kritisk psykologi og språkpsykologi.

Bakgrunn

 • Stipendiat og postdoktor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Profesjonsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo
 • MSc Organizational and Social Psychology, London School of Economics and Political Science
 • Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

Jobber med

Undervisnings- og veiledningsområder 

 • Språk og kommunikasjon
 • Samfunnspsykologi 
 • Forebyggende arbeid
 • Kvalitative forskningsmetoder

Forskning

Aktuelle forskningsområder

 • Psykologiske fenomener slik de forstås gjennom hverdags- og fagspråk
 • Rådende forestillinger om livskvalitet og psyke – stabilitet og endring
 • Samfunnspsykologiske analyser av sosiale media og massemedia

English

 • Psychological phenomena as understood through everyday and academic language
 • Dominant representations of well-being and mind – stability and change
 • Socio-psychological analyses of social and mass media discourse
Tilbake til toppen