Hopp til hovedinnhold

Heidi Øvereng Bjøntegaard

Høyskolelektor

Heidi Øvereng Bjøntegaard

Heidi er ansatt som høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole og har emneansvar for PSY6170 Psykisk helse i skolen. 

Heidi har stor faglig interesse for helsefremmende og forebyggende arbeid, og hvordan sosiale og miljømessige faktorer kan styrke psykisk helse og livskvalitet og forhindre psykiske plager blant barn og unge. De siste årene har hun forsket på hvordan kommunale ledere kan legge til rette for deltakelse i aktivitet og demokratiske prosesser for å styrke positiv utvikling og god psykisk helse blant ungdom.

Bakgrunn

  • Stipendiat i folkehelsevitenskap ved institutt for folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Mastergrad i folkehelsevitenskap fra NMBU
  • Bachelorgrad i ernæring fra Atlantis Medisinske Høyskole

Jobber med

Undervisning- og veiledningsområder: 

  • Psykisk helse i skolen
  • Forebyggende arbeid

Forskning

Forskningsområder og -interesser:

  • Betydningen av deltakelse for å styrke psykisk helse blant ungdom
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Helsepsykologi, samfunnspsykologi, positiv psykologi og positiv ungdomsutvikling
  • Deltakerorienterte tilnærminger

Utvalgte publikasjoner