Hopp til hovedinnhold

Kjersti Skarstad

Førsteamanuensis

Kjersti Skarstad

Kjersti Skarstad er førsteamanuensis ved statsvitenskap og internasjonale studier og freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo (UiO), en mastergrad i menneskerettigheter fra UiO og en bachelor i Europakunnskap fra NTNU. Hun har tidligere blant annet jobbet som prosjektleder ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, i Bufdir/Kulturdepartementet med stortingsmeldingsarbeid, vært tilknyttet Harvard Law School Project on Disability, og jobbet som seniorrådgiver i Stiftelsen SOR. Kjersti forsker særlig på menneskerettigheter og funksjonshemmedes rettigheter.

 

Utvalgte publikasjoner

Skarstad, Kjersti (2022) “Disability and the dilemma of difference” i Felder, Franziska, Davis, Laura and Rosemary Kayess (eds.) Disability and Human Rights: Thinking Through Philosophical and Policy Intersections, Palgrave Macmillan.
Skarstad, Kjersti (2019) Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Fra prinsipper til praksis, Universitetsforlaget.
Skarstad, Kjersti (2018) “Ensuring Human Rights for Persons with Intellectual Disabilities? Self-determination Policies and the Use of Force in the Case of Norway” International Journal of Human Rights, utgave 22(6): 774-800
Skarstad, Kjersti (2018) “Human rights through the lens of disability” Netherlands Quarterly of Human Rights, utgave 36(1): 24-42
Hvidsten, Andreas H. og Kjersti Skarstad (2018) “The Challenge of Human Rights for Peace Research” International Theory, utgave 10(1):  98-121 
Skarstad, Kjersti og Michael A. Stein (2018) “Mainstreaming Disability in the United Nations Treaty Bodies” Journal of Human Rights, utgave 17(1):1-24 
Skarstad, Kjersti og Håvard Strand (2016) “Do Human Rights Violation Increase the Risk of Civil War?” International Area Studies Review, utgave 19(2): 107-130

Kjersti Skarstad is an associate professor at Oslo Nye Høyskole. She holds a doctorate in political science from the University of Oslo (UiO), a master’s degree in Human Rights from UiO and a bachelor’s degree in European studies from NTNU. Previously, Skarstad has inter alia worked as a project manager at The Equality and Anti-Discrimination Ombud, in Bufdir/the Ministry of Culture on a white paper, she has been an associate at the Harvard Law School Project on Disability, and a senior advisor at Stiftelsen SOR.