Hopp til hovedinnhold

Kjersti Skarstad

Førsteamanuensis II

Kjersti Skarstad

Kjersti Skarstad er førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, og prosjektleder ved Likestillings- og diskrimineringsombudet hvor hun arbeider med utviklingshemmedes rett til selvbestemmelse. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo (UiO), en mastergrad i menneskerettigheter fra UiO og en bachelor i Europakunnskap fra NTNU. Hun har tidligere blant annet jobbet i Bufdir/Kulturdepartementet med stortingsmeldingsarbeid, vært tilknyttet Harvard Law School Project on Disability, og jobbet som seniorrådgiver i Stiftelsen SOR.

Kjersti Skarstad is an associate professor at Oslo Nye Høyskole and a project manager at The Equality and Anti-Discrimination Ombud where she works on the right to self-determination for persons with intellectual disabilities. She holds a doctorate in political science from the University of Oslo (UiO), a master’s degree in Human Rights from UiO and a bachelor’s degree in European studies from NTNU. Previously, Skarstad has inter alia worked in Bufdir/the Ministry of Culture on a white paper, she has been an associate at the Harvard Law School Project on Disability, and a senior advisor at Stiftelsen SOR.